Het wettelijke minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2023 met 3,12% verhoogd. Dat is op basis van de reguliere halfjaarlijkse indexatie. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon weer aangepast met de reguliere indexatie. Dan wordt ook het nieuwe wettelijke minimum uurloon ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek.

Let op! Er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het WML. Het laatste nieuwsbericht over dit onderwerp vind je hier.

Bekijk de nieuwe cao-loontabel per 1 juli 2023.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Het WML wordt per 1 juli 2023 met 3,12% verhoogd, dat komt uit op € 12,12 per uur
  • Vanaf 1 januari 2024 komt er weer een verhoging én wordt het WML afgeleid van een 36-urige werkweek
  • Het WML-uurloon zal per 1 januari 2024 dan uitkomen op maximaal € 13,16
  • Let op werknemers die meer dan het WML verdienen. Ook hen moet je perspectief en inflatiecorrectie bieden, zeker per 2024

Na verhoging 1 juli 2023 weer verhoging 1 januari 2024

De Eerste Kamer heeft er in overgrote meerderheid mee ingestemd om het wettelijke minimum uurloon per 2024 op basis van een 36-urige werkweek te berekenen. Dat is een 5,5% hoger wettelijk minimum uurloon ten opzichte van de normale arbeidsduur horeca van 38 uur.

Het wettelijke minimum uurloon wordt afgeleid van het wettelijke minimum maandloon. Nu is dat nog op basis van 38 uur en per 2024 wordt dat dus 36 uur. We analyseren samen met vakbonden de gevolgen voor het loongebouw met het oog op een horeca-cao 2024. Dit omdat de eerste vijf loongroepen vanaf 2024 op het nieuwe veel hogere WML-uurloon starten.

Lees meer: Wettelijk minimum uurloon afgeleid van 36-urige werkweek. Er… | KHN

Toelichting

Per 1 januari 2024 verandert het wettelijke minimum maandloon niet (met uitzondering van de reguliere indexatie). Het afgeleide wettelijke minimum uurloon - van 38 naar 36 uur - voor de horeca is dan dus 5,5% hoger dan nu. Als je niet 36 uur maar 38 uur werkt, wordt 38 keer het nieuwe wettelijke uurloon uitbetaald.

Het wettelijke minimumloon

Het wettelijke minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd. Op 1 januari 2023 is een extra verhoging doorgevoerd. Dat gaf opgeteld een 10,15% hoger wettelijke minimum maandloon en afgeleide week- en jeugdbedragen. Per 1 juli 2023 is de verhoging 3,12% en 1 januari 2024 volgt weer de reguliere indexering en die volgt de ook dan weer de trend van de landelijke lonen.

Lees ook: Fors hoger wettelijk minimumloon 1 januari 2023 | KHN

Horeca-cao

De horeca-cao’s kennen een gemiddelde 38-urige werkweek als Normale ArbeidsDuur (NAD). Bij 38 uur wordt het minimum maandloon dan het nieuwe WML maandbedrag plus 5,5%. Je betaalt namelijk twee uur per week meer omdat je bij voltijd per week 38x het nieuwe wettelijke minimum uurloon moet uitbetalen. Het uurloon zelf stijgt door de nieuwe rekenmethode met 5,5%. Uiteraard kun je een werknemer in deeltijd aannemen voor bijvoorbeeld 36 uur. Het WML-uurloon kan na de geraamde inflatiecorrectie op 1 januari én de correctie van 38 naar 36 uur (voor de horeca) op 1 januari 2024 uitkomen op maximaal € 13,16 (nu per 1 juli 2023 € 12,12).

De vertaling naar het cao-loongebouw leert dat de functiegroepen I tot en met V per 1 januari 2024 op WML-(uur)loon starten zonder echte vooruitzichten op periodieke verhogingen. Het is dan vooral zaak ook goed te letten op de positie van werknemers die meer dan het WML verdienen. Die mensen zullen ook perspectief en inflatiecorrectie moeten ontvangen. Dat vergt een analyse en evenwichtige aanpak. Alle opties staan natuurlijk open.

Naast de beloning blijft flexibiliteit en inzetbaarheid op uren die nodig zijn onverminderd relevant. De productiviteit blijft het belangrijkste aandachtspunt.