Elk half jaar, per 1 januari en per 1 juli, stijgt het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari 2024 stijgt het WML met 3,74%. Dit is op basis van de reguliere halfjaarlijkse indexatie. Het WML komt door de aanpassing op een bedrag van 13,27 euro per uur. Dit uurloon is voor alle sectoren hetzelfde.

Voor de horecasector geldt echter een forsere stijging dan dit percentage. Op dit moment bedraagt het wettelijk minimumuurloon namelijk 12,12 euro. Een verhoging naar 13,27 euro betekent een totale stijging van 9,5%. Het verschil komt door een wijziging die ook per 1 januari 2024 wordt doorgevoerd.

Uurloon op basis van 36 uur

Per 1 januari 2024 is niet meer het wettelijke minimum maandloon het uitgangspunt. Dit was tot dusverre wel het geval. Het wettelijk minimum uurloon werd hiervan afgeleid op basis van het aantal uren dat wordt gewerkt. Het minimum uurloon voor een werknemer die 36 uur werkt, lag daarmee 5,5% hoger dan voor een werknemer die 38 uur werkt (zoals gebruikelijk is in de horecasector). Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon, zoals dat nu geldt voor 36 uur, het uitgangspunt. Hierdoor stijgt het wettelijk minimumuurloon dat moet worden toegepast. Dit verklaart de grotere stijging per 1 januari 2024.

Plannen Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen met het voorstel om bovenop de reguliere halfjaarlijkse indexatie én de hierboven genoemde wijziging het WML met 1,7% extra te verhogen per 1 januari 2024. We hebben eerder al uitgesproken dit een heel slecht idee te vinden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de plannen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen bijgesteld. De reden hiervoor is dat de plannen onvoldoende gedekt waren. Daarnaast was het uitvoeringstechnisch niet haalbaar dit te realiseren voor 1 januari 2024.

Het voornemen is nu om het WML per 1 juli 2024 extra te verhogen met 1,2% (in plaats van 1,7%) bovenop de reguliere halfjaarlijkse indexatie. Dit vinden we nog steeds geen goed plan. Het raakt horecaondernemers fors en de minima in ons land zullen er weinig mee opschieten. We zullen ons de komende periode daarom blijven inzetten om dit te voorkomen.

Lees meer:

Lobby KHN om WML-voorstel van tafel te krijgen | KHN

Verhogen Wettelijk Minimum Loon slecht plan | KHN