Per 1 januari 2022 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Het minimumloon gaat omhoog, sigarettenautomaten worden verboden, er komt statiegeld op blikjes en er komt een wet tegen nep-reviews. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor horecaondernemers.

Arbeidszaken

Minimumloon omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022: € 1725,00 per maand; € 398,10 per week; € 79,62 per dag. Bekijk hier de nieuwe loontabel per 1 januari 2022.

Aanpassing inkomstenbelasting ondernemers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting voor inkomens tot 69.398 euro daalt over het jaar 2022 van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor alle ondernemers onder de AOW-leeftijd.

Zelfstandigenaftrek daalt

Ondernemers kunnen de komende jaren steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Tot en met 2027 daalt de maximale zelfstandigenaftrek elk jaar met 360 euro. Voor 2021 was dat € 6670.
In 2022 kun je maximaal € 6310 zelfstandigenaftrek krijgen. En in 2028 zakt de aftrek zelfs met € 390 en van 2029 tot en met 2036 zal het ieder jaar € 110 minder worden. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek in 2036 uitkomen op maximaal € 3240.

Premie arbeidsongeschiktheidsfonds

Vanaf 1 januari 2022 betalen mkb’ers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor de kosten van arbeidsongeschiktheid bij werknemers voor deze kleine werkgevers lager zijn. Zo zijn kleine werkgevers minder kwetsbaar als een van hun medewerkers ziek wordt. Kleine werkgevers gaan 5.49% betalen (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en grotere werkgevers 7.05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Op die Aof-premie komt een werkgeversopslag van 0,5% voor kosten kinderopvangtoeslag.

De hoge premie WW 2022 is 7,7%, de lager premie 2,7%. De WGA sectorpremie voor kleinere horecawerkgevers is in 2022 0,77% en de premie voor het vangnet ziektewet 0,8%. De overige horecawerkgevers krijgen een individuele premie.

Arbeidskorting daalt minder snel

Geldt voor het loon van jouw werknemer een arbeidskorting of heffingskorting? Dan is er goed nieuws. De korting op het belastbare inkomen wordt afgebouwd, maar minder snel dan eerder aangekondigd. In 2022 daalt de arbeidskorting met 0,14%.

Vrije ruimte werkkostenregeling omlaag

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is vanaf 2022 weer ‘normaal’. In 2020 en 2021 was de WKR tijdelijk ruimer. Daardoor had je meer ruimte om je medewerkers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. Dit was tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen. Het percentage boven de 400.000 euro is sinds 2021 al omlaaggegaan naar 1,18 procent van de loonsom. Dat blijft in 2022 zo. Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ van de WKR.

Vennootschapsbelasting: uitbreiding lager tarief

De tariefstructuur van de vennootschapsbelasting wijzigt in 2022 doordat de eerste tariefschijf (15 procent) wordt verlengd. Nu is het lage tarief van 15 procent Vennootschapsbelasting van toepassing op de eerste €245.000 winst, vanaf volgend jaar op de eerste € 395.000 van de winst.

Het algemene Vennootschapsbelastingtarief bedraagt nu nog 25%, maar wordt in 2022 verhoogd naar 25,8%. Deze wijzigingen betekenen dat kleinere bv’s vanaf 2022 minder belasting gaan betalen en grotere bv’s meer. Het omslagpunt ligt bij een winst van € 2.270.000. Alleen bv’s die meer winst behalen, betalen volgend jaar meer belasting.

Vennootschapsbelasting: verliezen onbeperkt meenemen

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting mag je verliezen verrekenen met de winst. Vanaf het boekjaar 2022 kun je verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige boekjaren.

Je kunt verrekenbare verliezen compenseren met toekomstige winsten. De maximumtermijn van 6 jaar is vanaf 2022 verdwenen. Je kunt ook verrekenbare verliezen compenseren met winst uit het verleden. Die termijn voor verrekening blijft 1 jaar.

Je mag in een volgend boekjaar 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Boven dat bedrag kun je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot 50% met de resterende winst verrekenen.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Daardoor kunnen werknemers meer tijd besteden aan de opvoeding. Het gaat om negen weken betaald ouderschapsverlof.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken.

Onderwijs

Budget van 1000 euro voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Kijk hier voor meer informatie over het STAP-budget.

Gezond en duurzaam

Verbod sigarettenautomaten in horeca

Om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker, wordt het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren verminderd. Zo komt er een verbod op sigarettenautomaten per 1 januari 2022. Horecazaken moeten tabaksautomaten vanaf dan verwijderen of buiten werking stellen. Daarnaast vermeldt de NVWA op hun website dat ook verkoop van sigaretten achter de bar in horecagelegenheden met een alcoholvergunning niet is toegestaan. In horecagelegenheden zonder alcoholvergunning zijn automaten onder voorwaarden nog wel toegestaan.

Heb je nog een zelfbedieningsautomaat staan en heb je nog geen contact gehad met je leverancier, dan raden we je aan dat alsnog zo snel mogelijk te doen en afspraken te maken. Het horecabedrijf is namelijk verantwoordelijk als er vanaf 1 januari 2022 nog tabaks- of aanverwante producten via een zelfbedieningsautomaat worden verstrekt. Kijk voor meer informatie op de site van de NVWA.

Eenmalig plastic bekers en maaltijdverpakkingen in de ban

Vanaf 1 januari 2022 wordt het gebruik van plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen aan banden gelegd. Zo komt er een verbod op het gratis verstrekken van eenmalig plastic maaltijdverpakkingen to go, zoals frietbakjes. Dat schrijft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) in het voorstel ‘kunststofproducten voor eenmalig gebruik’. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers die gebruik maken van eenmalig plastic bekers en eenmalig plastic maaltijdverpakkingen. Het voorstel van het ministerie is de nieuwe regels per 1 januari 2022 in te laten gaan met een overgangstermijn van een jaar voor eenmalig plastic bekers en een overgangstermijn van twee jaar voor maaltijdverpakkingen. Lees hier meer over het voorstel over plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen.

Statiegeld op blikjes

Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Horecaondernemers zijn uitgezonderd van een innameplicht. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend. Net als voor kleine plastic flesjes. Dankzij inzet van KHN zijn horecaondernemers vrijgesteld van de inname van blikjes.

Eenmalige verlaging energiebelasting voor het jaar 2022

Het kabinet verlaagt op verzoek van de Tweede Kamer het belastingtarief op elektriciteit in de tweede en de derde verbruiksschijf voor het jaar 2022. In het belastingplan 2022 staat vermeld dat de tweede en derde verbruiksschijf met 0,859 cent, respectievelijk 0,201 cent verlaagd worden. Het kabinet verhoogt daarnaast de vaste belastingkorting op de energierekening tot 265 euro (was 230 euro).

Klimaatsubsidie: milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Wil je jouw bedrijf verduurzamen? Bijvoorbeeld met energiezuinige apparaten of extra isolatie? Als de investeringskosten minimaal 2500 euro zijn en het bedrijfsmiddel op de milieulijst staat, kun je gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA onderscheidt 3 aftrekpercentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 stijgen deze percentages naar 27%, 36% en 45%. Dat levert jou meer financieel voordeel op.

Eerlijk speelveld/platformeconomie

Wet tegen nepreviews

Er komt (waarschijnlijk in mei 2022) een wet die nepreviews en betaalde reviews moet aanpakken. Deze wet komt voort uit een Europese richtlijn uit 2019 die voor juni 2022 moet worden omgezet in nationale wetgeving. Het gaat met name om de bescherming van consumenten. Met de invoering van het huidige wetsvoorstel verandert het volgende:

  • Een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.
  • Digitale platforms moeten consumenten informeren hoe de volgorde wordt vastgesteld van het aanbod dat de consument te zien krijgt.
  • Websites moeten consumenten informeren of zij een gepersonaliseerd aanbod krijgen, bijvoorbeeld doordat een algoritme bijhoudt wat de betreffende consument heeft gekocht en welke websites hij heeft bekeken.

Houdt een digitaal platform zich niet aan de nieuwe regels, dan kan een boete volgen van 4 procent van de jaaromzet. In de nieuwe wet wordt de verantwoordelijkheid echt neergelegd bij de aanbieder of platform. Die moet zich er voortaan van verzekeren of de gepubliceerde beoordelingen echt afkomstig zijn van gasten. Dus als een ondernemer last krijgt van valse negatieve recensies op Facebook, dan is Facebook hiervoor verantwoordelijk.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens