Wettelijk minimumloon en KHN loontabel

Het wettelijke minimumloon wordt elk halfjaar aangepast. Dat gebeurt ook per 1 januari 2020. De cao-loontabel wordt door de cao-bepalingen aangepast. Dit is verwerkt in de KHN-loontabel.

Je vindt alle bedragen van volwassen en jeugdigen in de cao-loontabel per 1 januari 2020. De nieuwe actuele loontabel per 1 januari 2020 hoort bij de horeca-cao.

Nieuwe minimumloonregels

De ‘volwassen’ leeftijd voor het toepassen van wettelijke minimumloon is 21 jaar. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de horeca-cao voor vakkrachten is ook 21 jaar.

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

De bedragen van het wettelijke minimum (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de horeca-cao uitgesloten.

Horeca-cao

KHN heeft voor u als KHN-lid modelarbeidsovereenkomsten bij de horeca-cao opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website: khn.nl/cao. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor uw medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Download loontabel

Download de loontabel

Download de Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2020

Loontabellen