Wettelijk minimumloon en KHN loontabel

Het wettelijke minimumloon wordt elk halfjaar aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli van elk jaar, dus ook per 1 juli 2022. De cao-loontabel wordt door de cao-bepalingen aangepast. Dit is verwerkt in de KHN-loontabel.

Je vindt alle bedragen van volwassen en jeugdigen in de cao-loontabel per 1 januari 2022.

Minimumloonregels

De ‘volwassen’ leeftijd voor het toepassen van wettelijke minimumloon is 21 jaar. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de horeca-cao voor vakkrachten is ook 21 jaar. Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en leerlingen jonger dan 21 jaar op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages. Dat geeft een hogere uitkomst.

Heb je leerlingen in dienst, let dan op!

De bedragen van het wettelijke minimum (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de horeca-cao uitgesloten. Per 1 september 2022 worden op leerlingen jonger dan 21 jaar de hogere cao-jeugdloonpercentages van toepassing.

Download loontabel

Download de loontabel

Download de Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2022

Loontabellen

Actueel over dit onderwerp