Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen jaren het wettelijk minimumloon (WML) in stappen fors gestegen is. Op 1 juli 2024 staat ons een nieuwe stijging te wachten.

Stijging per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: op 1 januari en op 1 juli van elk jaar. Dit noemen we de reguliere aanpassing. Daarbovenop is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennip van plan om het WML per 1 juli extra te laten stijgen, namelijk met 1,2%. Dit wordt een bijzondere verhoging genoemd en komt dus boven op de reguliere verhoging. Zij heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. De bijzondere verhoging wordt politiek breed gesteund. De behandeling van het wetsvoorstel vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

De hoogte van de reguliere aanpassing is nog niet bekend. De verwachting is dat de reguliere en bijzondere verhoging samen per 1 juli 2024 ca. 4,3% zal bedragen. De definitieve verhoging wordt uiterlijk in de eerste helft van april bekendgemaakt.

Verhoging WML leidt tot hogere loonkosten

Het extra verhogen van het WML vinden wij geen goed plan, omdat het leidt tot hogere loonkosten waardoor de marges van horecaondernemers nog meer onder druk komen te staan. De ambitie van het kabinet om de bestaanszekerheid van lage- en middeninkomens te verstevigen is nog wel te volgen, maar het is onacceptabel dat de rekening hiervoor bij ondernemers gelegd worden. Er zijn andere manieren om bestaanszekerheid voor werknemers te vergroten, bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen, het toeslagenstelsel te herzien en extra werken aantrekkelijk te maken.

Deze boodschap hebben wij al meerdere malen afgegeven. Onder andere eind vorig jaar voorafgaand aan de verkiezingen toen deze discussie volop speelde. Helaas vinden we tot nu toe weinig gehoor in de politiek. Maar gelukkig staan we er niet alleen voor. VNO-NCW en MKB-Nederland, waar we aan verbonden zijn, hebben opgeroepen de extra verhoging van 1,2% niet door te laten gaan. Daarnaast hebben meerdere branches de krachten gebundeld en een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Wij hebben deze brief medeondertekend. De boodschap is helder: stop de stijging van het WML én verlaag de werkgeverslasten.

Lees hier de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Lees hier de brief van INretail, namens o.a. Koninklijke Horeca Nederland

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens