Vanaf 1 januari 2024 gaat de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, zoals frisdrank en alcoholvrij bier, omhoog. De belasting wordt verhoogd van 8 cent naar ruim 26 cent per liter. Deze plannen komen niet uit de lucht vallen. Wat ging hieraan vooraf en wat hebben wij gedaan om dit te voorkomen?

Uitstel met een jaar

In het regeerakkoord 2021 heeft het toenmalige kabinet al een verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken aangekondigd. De achterliggende gedachten is dat o.a. frisdranken en alcoholvrij bier loze calorieën leveren en bijdragen aan overgewicht. Door de prijs van alcoholvrije dranken te verhogen, hoopt het kabinet consumenten te ontmoedigen deze dranken te drinken.

De doelen die in het Nationaal Preventie Akkoord zijn gesteld voor overgewicht worden zeer waarschijnlijk niet gehaald. Daarom heeft staatssecretaris van Ooijen in maart 2022 aangekondigd met een verhoging van de verbruiksbelasting te komen. Wij hebben toen aangegeven dat deze verhoging problemen oplevert voor de horeca. We hebben immers al te maken met hoge inkoopprijzen, maar ook huurprijzen, energieprijzen, personeelstekort en het terugbetalen van belastingschulden. Ook andere branches deelden hun bezwaren. Gelukkig luisterde het kabinet en kozen ze ervoor de verhoging met een jaar uit te stellen. Op deze manier was het ook mogelijk om de verhoging van de verbruiksbelasting op water eruit te halen.

Lees meer:
Leefstijlpreventiedebat: Kamer wil sneller resultaat en minder… | KHN

Verhoging verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken met jaar… | KHN

Plan blijft staan

KHN en de Nederlandse Brouwers en de branchevereniging Frisdranken, Waters en Sappen hadden gehoopt dat de staatssecretaris de tijd had genomen om een alcoholvrije drankenbelasting in te voeren met gedifferentieerde tarieven. Op deze manier wordt er geen belasting geheven op alcoholvrije dranken die geen calorieën bevatten. Je betaalt dan bijvoorbeeld meer voor een suikerhoudende cola dan voor een cola light. Vanuit gezondheidsperspectief bevorder je zo de gezondere keuze. Het ministerie van VWS is hier nog wel mee bezig maar deze nieuwe wetgeving is nog niet gereed.

Lees meer: Verhoging verbruiksbelasting op frisdrank | KHN

Afwachten op nieuw kabinet

We hebben ons uiterste best gedaan en een jaar uitstel kunnen realiseren. Op dit moment kunnen we niets meer doen. De wetgeving is in de Staatscourant gepubliceerd en daardoor definitief.