Nu er voor de horeca opnieuw geen versoepelingen zijn aangekondigd, neemt de onzekerheid bij horecamedewerkers verder toe. De beperkingen en het gebrek aan toekomstperspectief lijden niet alleen tot onmacht, baanverlies en een voortdurende uitstroom van medewerkers, maar maken het voor de sector ook enorm lastig om mensen te blijven enthousiasmeren voor een baan in de horeca. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en FNV Horeca vragen daarom samen aandacht voor de psychosociale gevolgen van de coronacrisis voor horecamedewerkers. Gezamenlijk roepen zij het kabinet op om de horeca per 26 januari te openen en medewerkers én de sector perspectief te bieden.

Groeiende onzekerheid

De 22 maanden van onzekerheid als gevolg van corona hebben een enorme impact op de samenleving. Horecaondernemers zijn boos en begrijpen niet dat er binnen de huidige versoepelingsruimte geen ruimte voor de horeca is. De aanhoudende onzekerheid en het gebrek aan perspectief zorgen voor frustratie en psychische druk, ook bij hun medewerkers. In het begin van de crisis ervaarden zij vooral de enorme druk en stress. Maar door de beperkingen en aanhoudende onzekerheid is de negatieve impact op de (mentale) gezondheid van medewerkers, hun werk en sociale relaties toegenomen. De afgelopen weken kregen zowel KHN als FNV Horeca signalen van hun leden over een groeiend gevoel van onmacht bij horecamedewerkers. Denk aan het gebrek aan perspectief, de angst voor het verliezen van werk, of de zorgen als het gaat om de lange herstelperiode van hun horecabedrijf. Daarnaast maken veel medewerkers zich ook zorgen om het welzijn van hun werkgevers.

Passie voor gastvrijheid

De horeca is een prachtige branche om in te werken; er is geen sector zo creatief en vol leven als deze. Werkgevers en werknemers zijn - in tegenstelling tot het beeld dat soms leeft - vaak eerder familie dan tegenpolen. Zodra de horeca weer open mag, keren gasten terug naar hotels, restaurants, (eet)cafés, strandpaviljoens en andere horecabedrijven. De vraag bij gasten is immers niet weg en medewerkers kunnen niet wachten om hen weer te verwelkomen. Echter zien horecaondernemers dat de aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel psychische druk bij hun medewerkers, met als risico dat zij een bedrijfstak met een enorm banenpotentieel de rug toekeren.

Oproep aan kabinet

FNV Horeca sprak eerder al haar zorg uit over de uitstroom. Daarom zetten KHN en FNV Horeca zich samen in om medewerkers gemotiveerd en aan het werk te houden en roepen zij het kabinet op per 26 januari a.s. versoepelingen door te voeren. Daarnaast moet er worden gekeken naar mogelijkheden om werkzoekenden, of mensen die hun baan hebben verloren tijdens de crisis, de mogelijkheid te bieden (opnieuw) in de horeca aan de slag te gaan. Dit kan alleen als het nieuwe kabinet de zorgen van horecamedewerkers serieus neemt en perspectief op de langere termijn biedt. Een verdere uitstroom brengt de verdiencapaciteit en daarmee de snelheid van het herstel in gevaar van een sector die van groot maatschappelijk en economisch belang is.

KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Horecaondernemers zien dat ook bij hun medewerkers de rek er uit is. Het onnodig dichthouden van een sector die juist voor een veilige ontmoetingsplek zorgt, heeft enorme gevolgen voor de (mentale) gezondheid en weerbaarheid van ondernemers, medewerkers én de samenleving als geheel. Het wordt tijd dat het kabinet het sociaal-maatschappelijk belang van de sector herkent. We gaan hierover graag met het nieuwe kabinet in gesprek.”

FNV Horeca-bestuurder Edwin Vlek: “De afgelopen twee jaar hebben horecamedewerkers veel veerkracht getoond. Maar iets kan buigzaam zijn; als het buigen uiteindelijk te ver gaat, dan breekt het. En in die situatie verkeert de horeca op dit moment. Nog één klein zetje en de sector breekt. Voor het herstel van de sector is het van levensbelang dat het kabinet zo snel mogelijk versoepelt, zodat we de uitstroom van vakkrachten stoppen en vertrokken horecamedewerkers verleiden terug te keren.”

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens