Op vrijdag 9 december 2022 stuurde staatssecretaris Van Ooijen de brief ‘Preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding’ naar de Tweede Kamer. In deze brief kondigt hij verschillende wettelijke maatregelen aan om overgewicht terug te dringen. De belangrijkste maatregel voor de horeca is het plan om gemeenten de bevoegdheid te geven om nieuwe fastfoodrestaurants in een wijk of bij een school te verbieden (de zogenaamde fastfoodwet). De staatssecretaris kondigde aan om in het eerste kwartaal van 2023 met een verder uitgewerkt voorstel te komen. We zijn van mening dat deze maatregel te ver gaat. Het is een te simpele benadering van een complex probleem.

Lees de brief Preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Van Ooijen wil gemeenten de bevoegdheid geven om nieuwe fastfoodrestaurants in een wijk of bij een school te verbieden (fastfoodwet). In het eerste kwartaal van 2023 komt Van Ooijen met een uitgewerkt voorstel.
  • Wij vinden deze wetgeving te eenzijdig; alleen een brede aanpak heeft effect. We pleiten voor een level playing field met andere aanbieders van ongezond voedsel zoals supermarkten.
  • Ook zetten fastfoodrestaurants zelf al stappen in de goede richting, daar is geen wetgeving voor nodig.
  • Op 14 december is er een debat over leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. We voorzien de woordvoerders van VWS van tevoren van input.

Niet één oorzaak en één oplossing

We begrijpen dat de staatssecretaris verschillende mogelijkheden onderzoekt om de gezonde leefomgeving te bevorderen; het is immers een maatschappelijke uitdaging waarin niet één oorzaak en één oplossing aan te wijzen is. Alleen een brede, gezamenlijke aanpak waarin we samen optrekken zal effect hebben. Door nu eenzijdig wetgeving op te leggen aan fastfoodlocaties betreuren we ten zeerste.

Het is een te nauwe benadering van een complex probleem dat veel breder is dan het menu-aanbod van specifieke horeca. Een beperking zet ons in feite buitenspel. Het is onze inzet om juist onderdeel te zijn van de oplossing en bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Preventieakkoord.

Fastfoodsector actief om gezondere keuze te bevorderen

De fastfoodsector is zich zeer bewust van het probleem van overgewicht en onderneemt stappen om de gezondere keuze te bevorderen zoals het verminderen van de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker, het toepassen van nudging technieken om de gezondere keuze te bevorderen, speciale aandacht voor kindermenu’s, transparantie over de voedingswaarde en nog vele andere mooie initiatieven. Daarnaast heeft de sector een enorme communicatiekracht en ziet zij kansen om de boodschap van een gezonde leefstijl breed uit te dragen.

Level playing field met andere aanbieders

We zetten vraagtekens bij de uitvoering van een dergelijke wet in de praktijk. Hier zitten namelijk veel juridische haken en ogen aan. Om te beginnen: wat is de definitie van ongezond voedsel? Hoe formuleer je hiervoor eensluidende objectieve criteria? En hoe zorg je ervoor dat er een eerlijk speelveld ontstaat met andere aanbieders van ongezond voedsel, waaronder supermarkten? Recent onderzoek van psycholoog Marlijn Huitink laat zien dat op de door haar onderzochte scholen 80% van de vmbo’ers in de pauze naar de supermarkt gaat voor voedsel, bij de gymnasiasten is dat een derde. Is het dan niet te kort door de bocht om alleen fastfoodlocaties aan banden te leggen?

Fastfoodrestaurants willen al stappen zetten om de gezondere keuze te bevorderen, wetgeving is daarvoor niet nodig. Mocht er toch wetgeving komen, dan pleiten wij voor een level playing field met andere aanbieders van ongezond voedsel. Het kan dan niet zo zijn dat één sector aan banden wordt gelegd en andere sectoren vrij spel hebben. Daarnaast blijft er een verantwoordelijkheid bij de consument zelf liggen om eigen keuzes te maken die passen binnen zijn of haar leefstijl.

Vervolg

Op 14 december is er een debat over leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. We zullen de woordvoerders VWS van tevoren van input voorzien en het debat volgen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens