Naar aanleiding van de vele reacties van onze achterban op de campagne ‘Amsterdam Rules’ die in opdracht van de gemeente Amsterdam is gemaakt, hadden we contact gezocht met de gemeente en onze kritiek geuit vanwege enerzijds de stigmatiserende en beperkte keuzes, maar vooral vanwege de onjuiste informatie over sluitingstijden van bars en het gebruik van het woord club in de afbeelding van de ondersteunende animaties.

Eerder berichten we je hier al over:

Nieuwe publiekscampagne van de gemeente: ‘Amsterdam Rules’… | KHN

Onderstaande reactie ontvingen we van de gemeente van Amélie Strens, Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum.

Allereerst wil ik benadrukken dat bezoekers een belangrijk onderdeel zijn van de economie in Amsterdam. En dat we bezoekers graag verwelkomen die komen voor het unieke karakter van onze stad en respect hebben voor de stad en haar bewoners. De gemeente Amsterdam heeft Amsterdam & Partners daarom opnieuw gevraagd een imagocampagne te ontwikkelen o.a. gericht op bezoekers om onze diverse en culturele stad te laten zien: Renew Your View: Amsterdam verruimt je blik | I amsterdam

Daarentegen heeft het grote en structureel toenemend aantal bezoekers aan de stad in delen van de (binnen)stad ook een keerzijde. De leefbaarheid staat onder druk en de overlast is groot. Daarom is er aanvullend een Stay Away campagne ontwikkeld, als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen in de Aanpak Binnenstad. Deze campagne richt zich op een zeer specifieke, kleine groep bezoekers die zich, in hun eigen land in dit geval de UK, aan het oriënteren zijn en mogelijk voor Amsterdam kiezen als feestbestemming om los te gaan, veel drank en/of drugs te gebruiken, kortom: overlast gevende toeristen zijn. Het idee achter de hernieuwde Stay Away campagne is om louter deze, naar ons inziens ongewenste bezoekers, op andere gedachten te brengen.

Deze campagne met bijbehorende online quiz bedoeld om bestaande associaties van feest- en drugstoeristen bij Amsterdam te ontkrachten. Wanneer de doelgroep van overlast gevende toeristen uit de UK zich via Google Search specifiek oriënteert met zoekwoorden als Stag Party, getting drunk in Amsterdam et cetera – zien zij als gesponsord zoekresultaat de online quiz (naast andere zoekresultaten). Wanneer zij hier op klikken komen ze op de quiz terecht.


De versie die nu live staat is toegespitst op Britse feesttoeristen – mannen tussen de 18- en 35 jaar – die naar Amsterdam gaan voor drugs, feesten, overmatig alcoholgebruik die geen rekening houden met de (woon)omgeving. De quiz zal dus niet landen/oppoppen bij een toerist die graag onze stad wil ontdekken, maar gaat in op de associaties van de Britse feesttoerist; stag party, getting drunk, drugs in Amsterdam et cetera. Via deze online quiz worden deze associaties (dat alles mag/kan in de stad) weerlegd/ontkracht. Dit aan de hand van een aantal maatregelen uit de Aanpak Binnenstad, waaronder o.a. het verbod op georganiseerde rondleidingen en (kroegen)tochten, verbod op alcohol en cannabis gebruik en de kans op een boete als op straat drugs worden gekocht van een straatdealer. De quiz is samen met gedragswetenschappers ontwikkeld.

Er wordt ook gekeken naar de specifieke associaties van specifieke doelgroepen (de overlast-gevende toerist) per land. Zo zullen de campagnes gericht op Spaanse of Franse overlasttoeristen wellicht andere maatregelen in de binnenstad uitlichten, omdat zij andere ‘alles mag/kan’ associaties hebben bij Amsterdam dan Engelse feesttoeristen. Deze worden op dit moment ontwikkeld en op een later moment live gaan.

Het klopt dat het alcoholverbod niet in heel Amsterdam geldt, en we begrijpen dat dit verkeerd kan overkomen als dit zonder context wordt gepresenteerd. Het alcoholverbod is echter wel van kracht in het deel van de stad waar deze overlasttoerist juist op afkomt; de oude binnenstad, en de quiz presenteert de regels en maatregelen zoals hierboven omschreven doelgroep- en associatiegericht. De quiz is nadrukkelijk geen informatiepagina van de gemeente Amsterdam of brede publiekscampagne. Zeer waarschijnlijk hebben ondernemers en Amsterdammers de campagne gezocht en de quiz ingevuld alsof zij zelf als overlast gevende feesttoerist naar Amsterdam gaan. Daar is de campagne niet voor bedoeld en dan krijg je ook vreemde discussies en misverstanden.

Eind mei verwachten we de eerste effectmetingen van de campagne. Mede aan de hand daarvan bepalen we of en hoe de campagne en bijbehorende quiz wordt aangepast. Uiteraard nemen we de zorgen en opmerkingen vanuit de horecaondernemers mee in deze evaluatie.

Met vriendelijke groet,

Amélie Strens
Voorzitter Dagelijks Bestuur
Stadsdeel Centrum.

Op zich geeft dit een beeld van hoe de gemeente de inzet van de campagne bedoelt. Dit neemt niet weg dat we verwachten dat de informatie die wordt gebruikt klopt. We hebben daarbij nogmaals aangedrongen op een meer zorgvuldige formulering over de openingstijden van bars en het woord ‘club’ in de afbeeldingen weg te laten als er eigenlijk bars wordt bedoeld. Ook hebben we gevraagd betrokken te worden bij de evaluatie.

Wordt vervolgd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens