Op 14 oktober heeft het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede vergaderd bij Café ’t Hemeltje in Bloemendaal. Wat kwam er zoal ter sprake?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. De wet moet het aannemen van vast personeel minder vast maken en flex minder flex. Voor ZZP’ers verandert er niets. Aangepast worden o.a. het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie, de transitievergoeding & compensatieregeling. Voor de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet, kijk hier. KHN organiseert ook cursussen. Tijdens de ALV van 28 oktober zal er een arbeidsjurist informatie geven en vragen beantwoorden over de WAB.

Stand van zaken m.b.t. rookruimtes
Hoewel KHN met minister Blokhuis een afspraak had dat de rookruimtes tot juli 2022 open mochten blijven, heeft de Hoge Raad op 27 september beslist dat alle rookruimtes in de horeca per direct gesloten moeten worden. In overleg met de minister is besloten dat er tot 15 oktober niet gehandhaafd zal worden door de NVWA. KHN is nog met de minister in overleg om dit op te rekken tot het nieuwe terrasseizoen. Er is nog geen toezegging vanuit Den Haag gekregen.

Verhoging contributie
De KHN-Ledenraad heeft besloten om de contributie voor 2020 te verhogen. Gemiddeld gaan leden zo'n 50 euro meer betalen. Waarom deze verhoging? De afgelopen jaren zijn er verschillende inkomstenbronnen van KHN afgenomen of zelfs weggevallen. Zoals inkomsten uit het Sociaal Fonds en de Buma/Sena-regeling. De afgelopen jaren heeft KHN het contributiebedrag laag kunnen houden, dankzij deze inkomsten. Met het wegvallen hiervan én omdat KHN wil innoveren, is het een nodig om een verhoging van de contributie door te voeren. Zo blijft KHN als branchevereniging ook in de toekomst slagvaardig voor de leden.

Parkeertarieven Bloemendaal-Strand
Op 15 oktober zijn de parkeertarieven 2020 en de toeristenbelasting in de Raad besproken. Het bestuur heeft brieven en emails verstuurd aan het College en de Raad met het verzoek om de parkeertarieven in plaats van te verhogen beter te laten aansluiten op de tarieven van de gemeente Zandvoort. Zie brief.

Voortgang gemeente Heemstede

In augustus was er een kennismakingsgesprek met wethouder EZ Nicole Mulder. Wat kwam er o.a. aan de orde.

  • Per 1 januari wordt de Bibob ook ingevoerd voor nieuwe ondernemers uit andere branches, zoals vastgoed en diverse detailhandel. Ook de exploitatievergunning wordt weer ingevoerd. Reden voor deze maatregelen is o.a. de toename van ondermijningsactiviteiten, die zich uitbreiden van de grote steden naar de randgemeenten.
  • Terrassenbeleid: De nieuwe terrasvisie ligt ter inzage. KHN is voor een verruiming, maar wel met een gelijk speelveld.
  • Het bestuur heeft aangegeven graag mee te willen praten over het beleid vóór dit beleid wordt vastgesteld.

Algemene Ledenvergadering 28 november
De algemene ledenvergadering vindt plaats op 28 november van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Grand Café Batifol op de Binnenweg 140 in Heemstede. Tijdens de vergadering zal er een arbeidsjurist informatie geven en vragen beantwoorden over de WAB. Noteer de datum vast in je agenda, een uitnodiging met de stukken voor de vergadering worden binnenkort verstuurd.

We zoeken ondernemers die eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen aangeven waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen. Draag je KHN Bloemendaal-Heemstede een warm hart toe? Wil je het nieuws als eerste horen? Of wil je jouw netwerk uitbreiden? Kom dan naar de vergadering of informeer eens bij de regiomanager Miriam Geerlings of één van de bestuursleden waarin je jouw hulp en inzet kan aanbieden.

Kan je niet naar de vergadering komen maar heb je wel zaken die je graag besproken wilt hebben, stuur dan een mailtje naar bloemendaal@khn.nl.

Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws: Horeca Heemstede by KHN.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens