De eerste prioriteit is nu voor de meeste ondernemers om zo snel mogelijk weer open te gaan. Eerst schoonmaken, inventarisatie opmaken van de schade, repareren/vervangen, en zo snel mogelijk weer gasten ontvangen om omzet te maken. KHN staat voor jou klaar! Hoe zit het met de schade-afhandeling en waar zet KHN op in? Een update!

Bedrijfsschadeverzekering en overvloedig regenwater? Check je verzekering!

Verzekeringen dekken geen schade door overstromingen, aardbevingen etc. Natuurgeweld wordt niet door een verzekering gedekt. In sommige gevallen is (een deel van) de schade veroorzaakt door overvloedige regenval. Dat kan deels wél gedekt zijn op een bedrijfsschadeverzekering. Als je schade hebt door overvloedig regenwater, check dan je verzekering voor de zekerheid en meldt eventueel de schade op de verzekering.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft de watersnood in Zuid-Limburg officieel tot ‘ramp’ verklaard. Dat is in die zin gunstig dat daarmee feitelijk de ‘wet tegemoetkoming schade bij rampen’ van toepassing is verklaard en de schade door overstromingen met zoet water voor vergoeding in aanmerking komt. In die ‘wet tegemoetkoming schade bij rampen’ wordt een aantal schadecategorieën beschreven, onder andere; schade aan vaste en vlottende activa (pand, inventaris, voorraad), evacuatiekosten, kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen en opruimkosten. Hoe en wat voor schade precies in aanmerking komt, maar bijvoorbeeld ook het ‘schadegebied’, zal moeten worden uitgewerkt in een speciale ministeriele regeling. Daarin wordt ook uitgewerkt hoe de schadeopname en afwikkeling plaats zal vinden. De kosten van de schade-experts komen voor rekening van de overheid. Dat wordt nu allemaal uitgewerkt door het ministerie van Justitie & Veiligheid. De uitvoering komt uiteindelijk bij de RVO te liggen.

KHN zit er bovenop en staat zowel in contact met de RVO als met EZK. Wij doen er alles aan om jou zo snel mogelijk te kunnen informeren.

Omzetderving valt niet onder ‘schade bij rampen’. Hoe zit het dan met NOW en TVL?

Schade als gevolg van gederfde omzet komt NIET voor vergoeding via de wet tegemoetkoming schade bij rampen in aanmerking. Dat staat met zoveel woorden in die wet. Wel zijn in Q3 de NOW en de TVL nog van toepassing. Het is wat KHN betreft niet meer dan normaal dat een omzetderving bij bedrijven uit de watersnoodgebieden in Limburg meeloopt in de aanvragen voor NOW en TVL in Q3 van dit jaar.

KHN zet in op maximale schadevergoeding

Op dit moment zijn de details van wat er vergoed gaat worden, met name op basis van de ‘wet tegemoetkoming schade bij rampen’, nog niet bekend. Wat je van KHN mag verwachten is dat we ons maximaal zullen inzetten om tot een zo volledig mogelijke compensatie te komen van de schade die horecaondernemers leiden ten gevolge van de watersnood in Limburg.

We blijven je daarover zo snel en volledig mogelijk blijven informeren.

Lees ook:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens