Het coronavirus lijkt op zijn retour. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is, maar dat bestrijding nog steeds noodzakelijk is. Het kabinet stuurde een brief aan de Tweede Kamer waarin staat welke acties zijn ondernomen om Nederland zo coronabestendig mogelijk te maken. Wat betekent dit voor de horeca?

In de brief gaat het kabinet in op de coronastrategie voor het najaar. In de bijlagen staan onder andere de zogenaamde ‘maatregelenladders’ per sector, waarin het kabinet beschrijft welke maatregelen en adviezen het voorziet in de vier al eerder beschreven fases van coronaontwikkeling: basis-, preventie-, interventie- en noodremmaatregelen. De maatregelenladders bevatten deels vrijwillige maatregelen en adviezen. In twee meest verstrekkende fases wordt nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden dat er maatregelen door de overheid verplicht kunnen worden opgelegd.

Maatregelenladders Horeca van de overheid gaan een stuk verder dan het KHN Horeca Sectorplan Corona

Voor de horeca heeft de overheid twee maatregelenladders ontwikkeld. Een maatregelenladder voor ‘Horeca ongeplaceerd’ en een maatregelenladder voor ‘Horeca geplaceerd en afhaal’. Hierbij heeft het kabinet niet uitgelegd waarom het onderscheid is gemaakt en hoe dat onderscheid in de praktijk straks kan worden gemaakt. Volgens ons zal dit onderscheid in de horecapraktijk niet gaan werken.

In beide maatregelenladders gaat de overheid een stuk verder in maatregelen en adviezen dan KHN
De maatregelenladder voor ‘Horeca ongeplaceerd’ gaat in de mogelijkheden in de derde fase (de interventiemaatregelen) nog weer verder dan de maatregelenladder Horeca geplaceerd en afhaal.
Het belangrijkste verschil met het door ons gepresenteerde ‘Horeca Sectorplan Corona’ is dat in beide maatregelenladders van de overheid de mogelijkheid van het herinvoeren van het coronatoegangsbewijs is opgenomen.

Wij hebben in ons ‘Horeca Sectorplan Corona’ expliciet benoemd dat herinvoeren van het CTB voor ons niet acceptabel is. Bovendien is de wettelijke mogelijkheid van het weer invoeren van een CTB-plicht nu niet mogelijk en is die mogelijkheid ook niet voorzien in het wetsvoorstel voor een nieuwe Coronawet. Het is dan ook uiterst vreemd dat de CTB-mogelijkheid door de overheid in haar maatregelenladders is opgenomen.

Tegenover overheidsmaatregelen moet compensatie staan

KHN is altijd heel helder geweest. Tegenover overheidsmaatregelen omwille van de volksgezondheid die ondernemers raken in hun bedrijfsvoering, moet compensatie staan. De rekening van eenzijdig overheidsingrijpen kan namelijk niet volledig bij het bedrijfsleven worden neergelegd.

Hoe gaat het nu verder met de maatregelenladders?

Het kabinet heeft de brief inclusief de maatregelenladders aan de Tweede Kamer gestuurd. Op 28 september staat er een coronadebat in de Tweede Kamer gepland. Wij zullen de Tweede Kamerfracties natuurlijk voorzien van onze mening en input ten aanzien van de nu gepresenteerde maatregelenladders. Het KHN ‘Horeca Sectorplan Corona’ zit solide in elkaar. De verbredingen en aanpassingen die het kabinet nu heeft gedaan in de maatregelenladders zijn overbodig en zorgen alleen maar voor onnodige beperkingen van de horeca.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens