Op woensdag 24 november vond het notaoverleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat plaats over het steunpakket in het vierde kwartaal. KHN heeft via diverse wegen haar eisen duidelijk gemaakt bij politici. Vrijwel alle punten van KHN werden door een of meerdere Kamerfracties overgenomen en benoemd. Zo werd door vrijwel alle fracties gepleit voor invoering van een vorm van loonsteun. Het debat beperkte zich tot de eerste ronde van de Kamer en is niet afgemaakt. De Kamer wil eerst weten wat er tijdens de persconferentie van aanstaande vrijdag bekend wordt gemaakt, zodat de uitkomst daarvan kan worden meegenomen in het vervolg, waarschijnlijk volgende week.

Brief kabinet extra steun aanleiding voor het debat

Op 16 november publiceerde het kabinet het voorstel ‘aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal’. Op 24 november vond een debat plaats over deze brief. De maatregelen die sinds 13 november gelden hebben gezien de sluitingstijden (respectievelijk 20u voor horeca en 18u voor evenementen) een enorme impact op de horeca en de evenementenbranche. Dat wordt door het Kabinet in de kamerbrief met zoveel woorden erkend. Toch ziet KHN in de Kabinetsvoorstellen voor steun onvoldoende bereidheid om aantoonbaar getroffen sectoren volledig te compenseren. KHN heeft alle 19 Kamerfracties voorafgaand aan het notaoverleg van input voorzien.

Brede steun vanuit de Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie EZK was het met KHN eens. Vrijwel unaniem werd gepleit voor herinvoering van de loonsteun (NOW), verlaging van de TVL omzetdrempel en uitbreiding van de steun tot 100% compensatie. KHN werd daarbij diverse malen genoemd en bijna letterlijk geciteerd. Met betrekking tot de loonsteun werd ook herhaaldelijk, zoals door de PvdA, gepleit voor invoering met terugwerkende kracht. Ten aanzien van de loonsteun werd door sommige fracties ook gevraagd om toekenning per maand in plaats van per kwartaal.

Romke de Jong refereerde aan zijn bezoek aan de Friese horeca van afgelopen week. Hij sprak daar met veel getroffen ondernemers die volgens hem begrip hadden voor de maatregelen. Wel moet daar volgens hen dan volledige compensatie tegenover staan. Aartsen (VVD) en Van Haga vroegen het kabinet ook om specifieke loonkostensteun voor ondernemers in de Clubs & Nightlife sector.

Werknemers behouden

Enkele fracties, zoals Groen Links en CDA, pleitten voor een gerichter beleid om medewerkers uit zwaar getroffen sectoren (zoals de horeca) om te scholen zodat ze werk zouden kunnen vinden in tekortsectoren. Gelukkig waren er anderen, zoals Van Haga, die aangaven dat juist moest worden ingezet op behoud om te voorkomen dat het verlies aan medewerkers het herstel straks in de weg staat. Onder andere de SP stelde dat als de NOW weer zou worden ingevoerd, dat dan wel op de voorwaarde moet zijn dat werknemers niet ontslagen zouden worden.

Kamer roept kabinet op: geef ondernemers duidelijkheid!

Naast het brede pleidooi voor adequate steun werd het kabinet ook gevraagd om een visie op de toekomst. Hoe ziet het kabinet het herstel? En op welke steun kunnen ondernemers hierbij rekenen? Zij moeten nu moeilijke keuzes maken en zij hebben daarbij recht op duidelijkheid van het kabinet.

KHN stelt voor om een schuldsaneringsfonds en herstelfonds in te stellen waardoor ondernemers óf op een goede manier met hun bedrijf kunnen stoppen, óf met gunstige leningen weer kunnen investeren. Ook dit punt namen diverse Kamerleden over. Tevens werd gepleit voor uitstel van terugbetaling van teveel ontvangen steun, het voorlopig handhaven van de invorderingsrente op belastingschuld en een ruimere periode om belastingschuld terug te betalen en een simpele aanvraagprocedure.

Debat is half afgemaakt. De Kamer wil de uitkomst van de persconferentie meenemen voor het vervolg volgende week

Aanstaande vrijdag vindt weer een persconferentie plaats van het Kabinet. De leden van de commissie EZK houden er rekening mee dat dan een verdere aanscherping van de maatregelen zal worden aangekondigd. Daarom is op voorstel van de VVD het debat na de eerste termijn geschorst. Het debat zal worden hervat als duidelijk is wat de nieuwe maatregelen inhouden. Dat de steunmaatregelen hierbij moeten aansluiten, werd door de hele Kamercommissie gezien als vanzelfsprekend.

Het uitstel betekent ook dat het kabinet nog niet heeft gereageerd en er ook geen moties zijn ingediend. Het debat wordt waarschijnlijk volgende week vervolgd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens