Vanwege de stijgende energieprijzen klinken door het hele land de alarmbellen. Niet alleen de energierekening wordt duurder, maar ook allerlei andere producten en diensten stijgen daardoor in prijs. Rekeningen worden voor horecaondernemers steeds lastiger te betalen en er ontstaan financiële problemen. Sommige horecaondernemers vragen zich zelfs af of het nog wel zin heeft om door te gaan met hun bedrijf. Met Prinsjesdag in het vooruitzicht is de vraag waar het kabinet op in gaat zetten. Komen ze ondernemers bij de energieprijzen tegemoet? En wat doen wij in onze lobby richting Den Haag?

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • (Horeca)ondernemers maken zich grote zorgen over de stijgende energieprijzen.
  • In de lobby op dit onderwerp trekken we samen op met VNO-NCW en MKB-Nederland.
  • Waarschijnlijk komt er een verlaging op de energiebelasting, maar daarmee wordt het mkb onvoldoende geholpen. Daarom zetten we ook in op een maximumprijs voor elektriciteit en gas.
  • Ook binnen de politiek zijn er partijen die opkomen voor de belangen van het mkb, zoals de VVD en het CDA.

In de lobby trekken we samen op met VNO-NCW en MKB-Nederland. De horecasector is namelijk niet de enige sector die het zwaar heeft door de hoge energieprijzen. Eigenlijk hebben alle sectoren binnen VNO-NCW en MKB-Nederland hier last van, de een wat meer dan de ander. Door met elkaar een vuist te maken zijn we krachtig en sterk. In deze situatie is er behoefte aan generieke maatregelen en niet zozeer aan specifieke maatregelen per sector.

Een ondernemer die zich grote zorgen maakt vanwege de hoge energierekening is Roy Faber van Brasserie1434 in Purmerend. “Mijn energierekening is verdubbeld. Ik ging van 1200 euro naar bijna 3000 euro per maand en maak mij zeer veel zorgen over komend najaar. Door corona heb ik geen enkele buffer meer, net als veel andere ondernemers. En dan moet vanaf oktober ook nog de belastingschuld terugbetaald worden. De marges staan zo erg onder druk dat ik vrees voor een faillissement in de winter. Het kabinet moet direct ingrijpen, op welke manier dan ook. Maak een energieplafond, kom met een subsidie en bied financiële ruimte om te kunnen investeren in duurzaamheid. Wij zijn op last van de overheid gesloten geweest de afgelopen jaren, door hen hebben wij nu geen buffer meer. Het is niet onze schuld dat we nu niet kunnen investeren in ons bedrijf.”


Waar zetten we in de lobby op in?

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich hard voor een verlaging van de energiebelasting. Zoals het er nu naar uitziet, en wat ook al in de media is gelekt, gaat deze er komen. De vraag is hoe groot deze verlaging gaat zijn. Maar met alleen een verlaging van de energiebelasting wordt het mkb onvoldoende geholpen. Daarom wordt er ook ingezet op een maximumprijs voor elektriciteit en gas. Nederland wil hier zelf niet aan, maar op Europees niveau wordt hier serieus over gesproken. Een maximale prijs voor elektriciteit is daarbij makkelijker voor elkaar te krijgen dan een maximale prijs voor gas. Dit omdat bij gas de wereldmarkt een rol mee speel. De prijs van elektriciteit in de EU is gekoppeld aan de hoogste prijs die het kost om te produceren. Dat is niet het geval met gas. Je wilt je als Europa niet uit de markt prijzen.

Kamervragen over de hoge energieprijzen en MKB

Ook binnen de politiek zijn er partijen die opkomen voor de belangen van het mkb. Zowel de VVD als het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van EZK over welke maatregelen zij gaat nemen om mkb-ondernemers te helpen om te voorkomen dat ze omvallen. Ook BBB heeft een motie ingediend waarin gevraagd is om een steunpakket voor het mkb. Helaas heeft deze motie het niet gehaald.

Hoe nu verder?

Op Prinsjesdag worden de financiële plannen van het kabinet gepresenteerd. Voor die tijd wordt er hard ingezet op bovenstaande punten. VNO-NCW en MKB-Nederland voeren hierover gesprekken op het hoogste niveau.

Na Prinsjesdag is de lobby uiteraard nog niet voorbij. Direct na de derde dinsdag van september bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de 'Algemene Politieke Beschouwingen'. En in de weken daarna verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer.

Bekijk onze lobbyvideo
In dit artikel heb je een voorbeeld kunnen zien van het werk van onze lobbyisten. Meer weten over hoe dat lobbyen in de praktijk gaat? Bekijk dan onze lobbyvideo:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens