Het tarief dat je als horecaondernemer moet betalen voor het vertonen van tv-beelden in je bedrijf gaat omhoog. Dat komt omdat je -door nieuwe wetgeving die geldt vanaf 1 juli 2015- ook een vergoeding moet betalen voor de auteursrechten van ‘hoofdregisseurs’, ‘scenarioschrijvers’ en ‘hoofdrolspelers’. KHN heeft de afgelopen maanden onderhandeld om ervoor te zorgen dat de extra vergoeding beperkt blijft tot 10% van het Videma-tarief en dat het niet met terugwerkende kracht wordt geïnd. Hieronder een toelichting.

Videma factureert ook namens de nieuwe partijen: Norma, Lira en Vevam

We waren al bekend met het feit dat de wet bepaalt dat de makers van tv-programma’s en film recht hebben op een vergoeding wanneer hun producten aan publiek worden vertoond. Videma is de partij in Nederland die namens de rechthebbenden die auteursrechtelijke vergoeding int bij onder andere horecabedrijven die beelden in hun bedrijf vertonen. Videma int voor de rechthebbenden van nagenoeg alle Nederlandse publieke en commerciële zenders. Leden van KHN kunnen, afhankelijk van het bedrijfstype, tot 20% korting krijgen op het Videma-tarief.

Met ingang van 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat ook ‘hoofdregisseurs’, ‘scenarioschrijvers’ en ‘hoofdrolspelers’ een eigen (apart) recht hebben op een vergoeding, een zogenaamde ‘proportionele billijke vergoeding’. Norma is de partij die opkomt voor de rechten van de hoofdrolspelers, Lira namens de scenarioschrijvers en Vevam namens de hoofdregisseurs. Deze drie partijen (Lira, Vevam en Norma) hebben met Videma afgesproken dat Videma ook de rechten voor hen gaat innen.

Resultaat onderhandelingen

De afgelopen maanden is er hard onderhandeld over de extra vergoeding die in feite bovenop het Videma-tarief komt. De onderhandelingen vonden plaats tussen de Commissie Auteursecht van VNO-NCW/MKB-Nederland namens de partijen die een vergoeding moeten betalen en Videma, Lira, Norma en Vevam namens de rechthebbenden. KHN heeft deelgenomen aan de onderhandelingen (binnen de Commissie Auteursrecht). In die onderhandelingen hebben we twee belangrijke zaken bereikt:

  • De extra vergoeding voor de auteursrechten van ‘hoofdregisseurs’, ‘scenarioschrijvers’ en ‘hoofdrolspelers’ blijft beperkt tot 10% van het Videma-tarief.
  • De extra vergoeding gaat dit jaar (2019) in en wordt niet met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 geïnd (wat wel de bedoeling was).

Wat betekent dit voor jou?

Als je een Videma-licentie hebt, ontvang je binnenkort een factuur van Videma voor de vergoeding voor de auteursrechten voor ‘beeld’ over 2019. Het Videma-tarief zelf wordt alleen met een afgesproken inflatiecorrectie verhoogd. Op de factuur is ook de extra vergoeding opgenomen voor de auteursrechten van de ‘hoofdregisseurs’, ‘scenarioschrijvers’ en ‘hoofdrolspelers’. Overigens krijg je als KHN-lid met een Videma-licentie (als je aan de voorwaarde voldoet) branchekorting over het hele licentiebedrag voor 2019. Dus ook over de extra vergoeding. Zie khn.nl/videma.