In oktober kondigde het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer op maandag 19 december op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitwerking van de regeling. De RVO zal de informatievoorziening en uitvoering oppakken.

Regeling zo snel mogelijk in laten gaan

De TEK-regeling moet zo snel mogelijk opengesteld worden. Daarom is gekozen voor een zogenoemde modelmatige aanpak. Ook zijn de administratieve lasten voor zowel ondernemer als RVO (uitvoerder van de regeling) stukken lager, omdat er niet met facturen gewerkt hoeft te worden.

Op RVO.nl/TEK is alle informatie over de TEK-regeling te vinden voor mkb-ondernemers. Ook is er een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Wil je direct een vraag stellen? Dat kan via de livechat op de website van RVO of telefonisch via 088 042 42 42.

RVO-informatie over voorwaarden en berekeningen via de RVO

Voor de actuele informatie over aanvraag, voorwaarden en berekeningen verwijzen we naar de RVO-website. Die informatie wordt door de RVO actueel gehouden.

Algemene voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jouw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Dus minder dan 250 werknemers en minder dan 50 miljoen euro omzet. Verbonden ondernemingen en groepsondernemingen tellen op tot een onderneming, net als bij de TVL. Is een onderneming niet klein, dan kan geen aanvraag worden gedaan. Weten of jouw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Jouw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Jouw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Aanvullende subsidievoorwaarden

  • Heb je tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de 190 euro die je in november en december hebt gekregen van jouw energieleverancier. Voor KHN was dit een belangrijke lobby-inzet.
  • Lever je elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van jouw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Uitvoering door RVO

Je kunt de tegemoetkoming met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 de aanvraag indienen in een digitaal RVO-loket. RVO neemt dan zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van de toe te kennen subsidie bepaald.

Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht op KVK.nl/Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens