Deze week is het vanwege het meireces nog rustig in Den Haag, maar volgende week staan er drie belangrijke debatten gepland. Uiteraard zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen op deze debatten. Zo leveren we op verschillende manieren input aan, om zo de belangen van de horeca optimaal onder de aandacht te brengen bij de Kamerleden.

EU-Coronaherstelfonds

Op dinsdag 10 mei vindt er een plenair debat plaats over de besteding van het Europees Coronaherstelfonds. Vorige maand presenteerde minister Kaag van Financiën het eerste concept van het Nederlands Herstel- en Veerkrachtsplan. Hierin staan voorstellen voor de besteding van de ongeveer 4,7 miljard euro die Nederland vanuit het EU-herstelfonds ontvangt.

Wij vinden dat veel te weinig van dit geld terechtkomt bij bedrijven en sectoren die hard geraakt zijn tijdens de coronacrisis. In zijn blog voor De Ondernemer.nl pleitte KHN-directeur Dirk Beljaarts er vorige maand al voor dat het EU-coronageld besteed moet worden aan het herstel van de horeca. Dit pleidooi hebben we ter voorbereiding op het debat gedeeld met de woordvoerders in de Tweede Kamer. Lees hier de blog van Dirk Beljaarts terug.

Toerisme

In dezelfde week vindt op woensdag het commissiedebat toerisme plaats. KHN heeft binnen het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland meegewerkt aan een position paper dat gedeeld is met de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties. Hierin gaan we specifiek in op wat de gastvrijheidssector nodig heeft om de komende tijd te herstellen van de coronacrisis.

Subsidiemogelijkheden en herstel zakelijke markt
Uit een recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ondernemers in de gastvrijheidssector weinig gebruikmaken van subsidiemogelijkheden. De mogelijkheden zijn bij ondernemers onbekend en de aanvraagprocedures te complex. Bovendien is de minimale omvang van een te subsidiëren project vaak niet passend bij een mkb-bedrijf. Met Gastvrij Nederland verzoekt KHN het kabinet daarom deze subsidiemogelijkheden laagdrempeliger en toegankelijker te maken voor de gastvrijheidssector. Daarnaast wil KHN dat het kabinet de komende twee jaar extra geld vrijmaakt voor het NBTC, om Nederland weer op een goede manier te kunnen (her)positioneren op de toeristische kaart, bijvoorbeeld door marketingcampagnes. Het doel is om daarmee met name de zakelijke markt te helpen zich te herstellen. Lees onze lobbybrief aan de Tweede Kamer hier.

Coronasteunpakketten

Tot slot vindt op donderdagavond 12 mei een commissiedebat plaats over de financiële coronasteunpakketten en de langetermijnvisie van het kabinet over coronasteun. Mede ter voorbereiding hierop presenteerde KHN begin maart het Horeca Herstelplan. Hierin doen we concrete voorstellen over hoe duurzaam herstel van de sector eruit moet komen te zien en wat hier voor nodig is. De voorstellen uit het Horeca Herstelplan dienen als input voor de Kamerleden die bij dit debat aanwezig zullen zijn.

Integrale visie op coronaherstel

De enorme uitdagingen waar we in de horeca mee te maken hebben, zien we als een integraal geheel. We hebben onze input daarom samengevat in één document. In april hebben we namens onze leden een brief geschreven naar alle fracties van de Tweede Kamer. Hierin gaan we in op wat er NU nodig is als het gaat om de schuldenproblematiek, maar ook op hoe we aankijken tegen het algemene coronabeleid en de langetermijnvisie van het kabinet over coronasteun.

Om de Kamerleden verder bij te praten over de situatie in de horeca, vinden er deze weken ook meerdere gesprekken plaats. Zo spraken we met de woordvoerders van de coalitiepartijen VVD en D66 én staan er gesprekken gepland met oppositiepartijen PVV, JA21 en SGP.

Houd volgende week onze communicatiekanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de uitkomsten van deze politieke activiteiten.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens