KHN heeft al eerder een bericht naar buiten gebracht over de controle op de coronamaatregelen van de NVWA op het terras. Maar kan dat zomaar? Er is immers al toezicht op terrassen via politie en boa’s. Mag de NVWA zich hier ook mee bezighouden? KHN en de juristen van Horeca Maatwerk zochten het voor je uit.

Toezicht coronamaatregelen horeca door NVWA

Recent kondigde de NVWA aan vanaf 28 april 2021 toezicht te houden op coronamaatregelen door horecaondernemers. Vanuit leden kwamen verschillende signalen binnen rondom deze aankondiging en die heeft KHN nadrukkelijk aangekaart bij de Rijksoverheid. Het antwoord van de Rijksoverheid: op verzoek van het kabinet en de veiligheidsregio’s worden naast politie en boa’s, ook NVWA-inspecteurs ingezet op de naleving van de coronamaatregelen door ondernemers. Zij kunnen worden ingezet voor het signaleren, melden en rapporteren van (mogelijke) overtredingen van de coronamaatregelen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en de NVWA (en andere Rijksinspecties). NVWA zal in dat kader informatie delen bij het lokale bevoegde gezag (gemeente/politie).

NVWA heeft toezichthoudende bevoegdheden

Uit de analyse van Horeca Maatwerk kwam naar voren dat de NVWA volgens de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke wet Maatregelen Covid-19 (bestuursrechtelijk) toezichthouder is. Met andere woorden: de NVWA heeft toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot coronamaatregelen op de terrassen. Dat betekent natuurlijk niet dat er regels bij komen of anders kunnen worden geïnterpreteerd.

Discussie?

Als er discussie ontstaat raadt KHN aan om met de gemeente contact te zoeken, eventueel via jouw KHN-regiomanager. Een handvat daarvoor is het KHN-protocol buitenterrassen met een afsprakenkader in bijlage F voor lokaal overleg. Mochten er signalen komen dat het NVWA-toezicht niet in lijn is met de regels dan nemen wij dit op met de NVWA en/of de rijksoverheid.

Horeca-maatwerk.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens