Tijdens een kort plenair debat op 4 februari is er gesproken over het belang van de toeristische sector voor Nederland. Mede door inzet van KHN hebben verschillende partijen voorstellen ingediend om het toeristisch beleid te verbeteren. Zo is er gesproken over de samenwerking tussen overheden, de oplopende toeristenbelasting en het spreiden van de toeristische groei door het land. KHN is blij met de uitkomst van het debat en zet de belangrijkste punten voor je op een rij.

Kwartiermaker toerisme

Schonis (D66) verzocht de regering om een kwartiermaker toeristische samenwerking aan te stellen die de kansen en opgaven van het toerisme moet inventariseren. Ook vindt hij dat provincies en gemeenten ‘best practices’ moeten delen. Daarnaast denkt hij dat regio’s en gemeenten de regering kunnen adviseren over een nationaal toerismebeleid.

Spreiding door het land

Samen met Von Martels (CDA) vroeg Schonis aandacht voor het promoten van openbaar vervoer en culturele instellingen om toeristen te verleiden zich te spreiden over het land. Moorlag (PvdA) wil ook de samenwerking met brancheorganisaties uitbouwen. Zo kan de groeipotentie van de sector worden benut en de knelpunten in het toerisme bestreden. Van der Lee (GroenLinks) wil dat de regering snel rapporteert over de voortgang die zij nu al maakt rondom de actieagenda Perspectief 2030 van het NBTC.

Wab en toeristenbelasting

Van Haga (Groep-Van Haga) en Aartsen (VVD) vroegen de regering te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Wet Arbeidsmarkt in balans voor de toeristische sector. Ook wil Van Haga weten wat de voordelen zijn van het instellen van een micronorm, waarbij gemeenten verplicht worden de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.

Toerisme speerpunt KHN

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Uit onderzoek van KHN blijkt dat bijna zeventig procent van de horecaondernemers vindt dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van het toerisme. Daarom is toerisme één van de speerpunten van KHN. We willen bijdragen aan een gastvrije groei van het toerisme door mee te denken op landelijk en lokaal niveau. KHN wil daar samen met omwonenden en de overheid in optrekken.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens