Sinds de uitbraak van de coronacrisis kunnen ondernemers een beroep doen op verschillende steunregelingen, die de schade die zij buiten hun schuld ondervinden (deels) compenseren. Wij ontvangen regelmatig signalen dat ondernemers buiten de TVL vallen, terwijl ze wel schade lijden. Dat levert soms schrijnende situaties op. Wij hebben dit herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de politiek. Eind vorig jaar is er een motie met algemene stemmen aangenomen die de minister van Economische Zaken en Klimaat in ieder geval dwingt opnieuw te kijken naar schrijnende gevallen in de TVL in de periode 1 juli 2020 tot 30 september 2021.

Het is nu belangrijk dat we ervoor zorgen dat er onder andere follow up aan die motie wordt gegeven, maar ook dat er wordt gekeken naar schrijnende gevallen in andere perioden. Daarom proberen we nu samen met VNO-NCW en MKB-NL om de omvang van het probleem in alle getroffen sectoren zo volledig mogelijk in kaart te brengen, om zo nog meer gewicht in de schaal te kunnen leggen.

Meldingen die wij graag ontvangen gaan bijvoorbeeld over:

 • Ondernemers die omzetdrempels net niet halen (vanwege het vallen van de lockdown in de laatste weken van Q4 en de eerste van Q1);
 • Middenbedrijven die aan het plafond zitten, of franchisenemers die onder een grotere structuur vallen;
 • Situaties met een gebeurtenis die al voor of tijdens de coronacrisis een schok geeft in omzetten of de loonsom (verbouwing Q4 of bijvoorbeeld een overname). Maar het kan ook een onderneming zijn die uit nood iets verkoopt (zoals bijvoorbeeld een bus) en dat dan weer wel als omzet telt.

Oproep aan de ondernemers die hiermee te maken hebben

Valt jouw bedrijf buiten de TVL, omdat:

 • Je de omzetdrempel niet haalt in Q4 (vanwege korte periode lockdown in Q4/Q1)?
 • Je franchisenemer bent of aan het steunplafond zit?
 • Je met een schok in omzet te maken hebt door verbouwing/overname/verkoop (on)roerend goed (uit geldnood), of anderszins?

Meld dit dan aan KHN. Als we een goed beeld hebben van de omvang van de problematiek, kunnen wij een krachtiger lobby voeren.

Heb jij te maken met één van de genoemde belemmeringen? Dan willen we graag het volgende van je weten:

 1. De naam van je onderneming;
 2. Waarom je buiten de TVL valt;
 3. Wat daarvan de onderliggende oorzaak is (bijvoorbeeld door periode, verbouwing, overname of anderszins);
 4. Of je aanspraak maakt op andere steun- of kredietmaatregelen;
 5. Of je toestemming geeft om de naam van je onderneming te mogen gebruiken voor een cijfermatige onderbouwing en analyse van de genoemde problematiek?*
  *De naam van jouw onderneming wordt niet in de rapportage gebruikt en zal ook niet worden gebruikt worden voor andere doeleinden.

Je kunt je reactie sturen naar: schrijnendegevallen@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens