Op 8 februari 2018 sprak de Tweede Kamer over de toenemende macht van zoek-, boek- en bezorgplatforms, zoals Booking.com en Thuisbezorgd.nl. Het Kamerdebat vond plaats mede naar aanleiding van de zorgen die KHN eind vorig jaar naar voren bracht en ons verzoek aan de politiek om met maatregelen te komen zoals in de landen om ons heen al is gedaan.

Tijdens het debat vroegen meerdere Tweede Kamerleden aandacht aan de problematiek van horecaondernemers. Jan Paternotte (D66) ging in op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij de sterk groeiende positie van online economie. Mahir Alkaya (SP) maakte een punt van de hoge commissiestijgingen van bezorgplatforms. De AMC zou hier goed onderzoek naar moeten doen. Restauranthouders zijn online namelijk erg afhankelijk van deze platforms.

Niet in evenwicht

Ook William Moorlag (PvdA) gaf aan dat de marktverhoudingen bij platforms in de bezorg- en hotelbranche niet in evenwicht zijn. Hij vindt het de plicht van de Tweede Kamer om te kijken hoe dit kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door een verbod op pariteitsclausules te overwegen. Tom van der Lee (GroenLinks) vroeg de staatssecretaris om nader onderzoek te doen naar de marktverhoudingen en de mogelijke gevolgen van een pariteitsverbod.

Martin Wörsdörfer (VVD) gaf in het kader van oneerlijke concurrentie aan dat hij binnenkort Kamervragen wil stellen over het feit dat gesubsidieerde instellingen steeds vaker commerciële horeca-activiteiten ontplooien.

Ook aandacht staatssecretaris

De Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer noemde opkomst van de online economie een belangrijk onderwerp. Zij gaf aan dat Europa op dit moment werkt aan nieuwe regels met betrekking tot de voorwaarden die platforms (zoals Booking en Thuisbezorgd) hanteren in hun relatie met (horeca)ondernemers. Volgens de staatssecretaris moet dat gaan over meer transparantie, de klachtenprocedure en een eerlijke ranking van horecaondernemers op platforms.

Bovendien werkt het ministerie zelf aan een digitale strategie en zal gaat ze met de ACM in gesprek over de marktmacht van online platforms. Waarschijnlijk wordt het debat binnenkort vervolgd. William Moorlag (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) gaven aan op een later tijdstip, in een zogenaamd Voortgezet Algemeen Overleg, verder te willen praten over de pariteitsdiscussie.

KHN blijft vechten voor dit punt

Vanzelfsprekend volgt KHN dit debat op de voet en blijven we ons standpunt onder de aandacht brengen van de politiek. Zo hadden KHN-voorzitter Rober Willemsen en KHN-directeur Rob Bongenaar dezelfde middag een gesprek met Mona Keijzer over de zoek-, boek en bezorgsites. Zij hebben in dat gesprek de zorgen die we als KHN hebben over de deeleconomie (Airbnb en Sharednd) geuit.