Het Outbreak Management Team (OMT) is vandaag bij elkaar gekomen om terugkoppeling en advies geven aan het Kabinet. Officieel zal het OMT advies op zijn vroegst maandag pas naar buiten komen. Dat advies wordt door het Kabinet zeer serieus genomen en meestal voor het grootste deel gevolgd. Het is nadrukkelijk aan het Kabinet om ook breder te kijken dan alleen naar de medische invalshoek van het OMT. Het OMT richt zich immers op wat er nodig is voor een zo effectief mogelijke pandemiebestrijding. Economische afwegingen horen daar in het OMT niet bij.

Het Kabinet zal ook al die andere belangen mee moeten wegen; de economische belangen van Nederland en, in het bijzonder, de door maatregelen getroffen sectoren. Maar ook sociaal-maatschappelijke effect én het draagvlak worden hierin afgewogen. Het Kabinet moet dus, na alle adviezen, een integrale afweging maken van alle belangen en uiteindelijk beslissingen nemen.

KHN heeft aan alle kanten druk gezet (gesteund door burgemeesters) vóór de Ministerraad. De horeca stond hierbij prominent op de agenda en werd uitgebreid besproken.

Koers KHN

De koers van KHN is helder. Er kan versoepeld worden in de horeca en daar blijven we tussen nu en aanstaande dinsdag op in zetten. Hoe blijven we daar voor gaan:

  • Vanmiddag hebben Robèr Willemsen en Dirk Beljaarts een gesprek gehad met de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van minister-president Rutte. Hierin is aangegeven dat het Kabinet niet eerder dan dinsdag met nieuws zal komen. KHN heeft hierop geantwoord dat dit te laat is voor horecaondernemers en dat dit tot onrust zou kunnen leiden.

In het gesprek hebben we benadrukt dat het belangrijk is dát er zo snel mogelijk versoepelingen voor de horeca (en ook cultuur en evenementen) bekend worden gemaakt. Dat de eerste stap ook een fatsoenlijke stap moet zijn met voldoende ruimte voor ondernemen en dat de vervolgstappen in tijd en telkens minder voorwaarden ook helder moeten zijn. Dat geeft perspectief en duidelijkheid en maakt planning mogelijk. Tegelijkertijd zullen we onze boodschap blijven uitdragen aan het Veiligheidsberaad, VNG, burgemeesters, VNO-NCW, MKB_NL en ook Kamerleden. Ook de burgemeesters hebben na het Veiligheidsberaad van vanmiddag uitgesproken dat de horeca- en de cultuursector gewoon open moeten en riepen het kabinet op daar vandaag een knoop over door te hakken.

Seinen op groen

Ondanks het feit dat KHN, maar ook burgemeesters én het Veiligheidsberaad aangedrongen hebben op z.s.m. duidelijkheid voor deze sectoren, wil het Kabinet eerst de feiten en cijfers hebben voordat het beslissingen zal nemen. Uit álle gesprekken welke KHN vandaag gevoerd heeft in Den Haag blijken de seinen op groen te staan voor een heropening van de horeca op 26 januari tot 20:00 uur. En dat is hoopgevend. Het is positief omdat het veel ondernemers een deel van de avondomzet geeft. Uiteraard was het beter geweest om dit nieuws vandaag officieel bevestigd te hebben gekregen van het kabinet, want ondernemers moeten kunnen plannen, medewerkers inroosteren én inkopen kunnen doen. Het is teleurstellend dat het Kabinet hier geen rekening mee houdt.

Mocht de heropening van de horeca én een sluitingstijd van 20.00 uur a.s. dinsdag bevestig worden, gloort er licht aan het einde van de tunnel. Echter, KHN zal constructief blijven inzetten op méér ruimte voor ondernemen (langere openingstijden), versoepelingen voor sectoren als clubs- en nightlife, een (financieel) herstelplan én corona strategie op de (middel)lange termijn. We zijn er nog niet…

KHN Advies extra geopend

Vooruitlopend op aankomende week: Het KHN Service Team en KHN Advies zijn dinsdag 25 januari (na de persconferentie) extra geopend van 19.30 – 21.00 uur via 0348 48 94 89. Verder zullen wij je z.s.m. weer informeren via onze website, nieuwsbrief en social media, zodra we meer aanvullende informatie en/of nieuws voorhanden hebben.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens