Afgelopen maand ontving KHN bericht dat (inmiddels oud-)minister Cora van Nieuwenhuizen akkoord had gegeven op de overwintering van niet-permanente strandbedrijven. Ze gaf daarbij wel aan dat ook de waterschappen en betrokken kustgemeentes hiermee akkoord moesten gaan. Inmiddels is dit akkoord er, voor Delfland en Rijnland is dit onder voorwaarde.

De aanvraag was mede namens de Nederlandse Kust Vereniging en Strand Nederland ingediend. KHN voert samen met NKV en Strand Nederland een intensieve lobby om strandbedrijven nog éénmaal de gelegenheid te geven hun bedrijven gedurende de winter te laten staan. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Veel strandbedrijven kampen nog steeds met achterstallige schulden en hebben door de coronabeperkingen zodanig moeten interen op reserves dat de kosten van overwintering een risico vormen voor de continuïteit van hun bedrijf.

Nog éénmaal overwintering

Dankzij de gezamenlijke inspanningen hebben de Hoogheemraadschappen Delfland, Hollands Noorderkwartier en Rijnland aangegeven nog éénmaal overwintering te zullen toestaan. Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland hebben een positief bestuursbesluit genomen, maar gekoppeld aan de voorwaarde dat ondernemers die blijven staan, instemmen met de verplaatsing van hun bedrijf binnen een bandbreedte, in de richting van de zee. Dit zou noodzakelijk zijn in verband met de klimaatverandering. Daarmee nemen de waterschappen al een voorschot op nieuw kustbeleid dat echter nog niet is vastgesteld. KHN stelt hier vraagtekens bij. Wel is duidelijk dat op termijn alle strandbedrijven met het nieuwe kustbeleid zullen worden geconfronteerd; ook de bedrijven die nu geen vergunning voor overwintering aanvragen.

Uitwerking vooraarde volgt

Over de uitwerking van de voorwaarde bij de vergunning en de termijn zijn de gesprekken nog gaande. Naast de belangen van het waterschap spelen er ook andere belangen, bijvoorbeeld die van de gemeentes en natuurlijk die van de betrokken bedrijven. Dat vraagt volgens KHN om een integrale benadering, waarvoor meer tijd nodig is. Zodra meer duidelijk is, zullen we dit melden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens