Op 11 mei vond het jaarlijkse overleg Toerisme plaats in de Kamer. KHN heeft de voor de horeca belangrijkste wensen over toerisme gedeeld met de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties. We vroegen aandacht voor het herstel van de coronacrisis met concrete voorstellen voor terugbetaaltermijnen belastingschuld, de personeelsproblematiek en de lastendruk voor ondernemers. Ook hebben we gevraagd om extra steun om het zakelijk en internationaal toerisme na twee jaar corona weer op de kaart te zetten.

Ook vroegen we bijzondere aandacht voor de subsidieregelingen; recent onderzoek laat zien dat deze onvoldoende aansluiten bij het karakter van het mkb waardoor geld onbenut blijft.

Maatschappelijk van belang

Slechts vijf Kamerleden woonden het commissieoverleg bij; alleen VVD, D66, CDA, SP en de Groep Van Haga. Zowel Rahimi (VVD) als Wybren van Haga en Romke de Jong (D66) benadrukten het grote economische belang én het sociaal maatschappelijke belang van de toeristische sector.

Corona-achterstand nog niet ingehaald

Door de coronacrisis heeft de toeristische en gastvrijheidssector zwaar geleden. Het is daarom van belang om de sector weer op weg te helpen, daar waren alle aanwezige fracties het over eens. Als je de volle terrassen ziet, lijkt alles weer terug bij normaal, maar ook minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) erkende dat de verliezen nog niet zijn ingehaald en dat het aantal internationale en zakelijke reizigers nog niet op het oude peil ligt.

Weinig toezeggingen door minister

Rahimi pleitte voor een herstelplan voor de sector en - zoals KHN vooraf had gevraagd- voor extra inzet op het weer toeristisch op de kaart zetten van Nederland. Hij vroeg ook aandacht voor het feit dat veel subsidieregelingen die gericht zijn op onze sector, juist niet aansluiten bij het mkb.
Van Haga onderschreef het verhaal van Rahimi, pleitte ook voor een goede regeling voor het omzetten van belastingschuld in een achtergestelde lening en brak een lans voor het terugdringen van de armoedeval waardoor het voor mensen uit de bijstand niet rendabel is om aan het werk te gaan. Beiden vonden dat bedrijven hier weliswaar via de lonen zelf een verantwoordelijkheid hebben maar dat ook de lasten op arbeid omlaag moeten.

Romke de Jong maakt zich zorgen over de afnemende belangstelling van gemeenten voor de HollandCity strategie waarbij Holland Branding centraal staat. Dat is juist nu belangrijk om het inkomend reisverkeer weer op peil te brengen. Minister Adriaansens heeft toegezegd dat zij laat onderzoeken wat de beweegredenen hiervoor zijn en zo nodig om de gemeenten weer te laten aanhaken. Helaas was dat een van de weinige echte toezeggingen die ze richting onze sector deed.

Taskforce Gastvrijheid

Verder verwees de minister vooral naar de Taskforce Gastvrijheid, waarin de sector samengewerkt met o.a. gemeentes, provincies, ministerie van EZK en het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Daar wordt het actieplan Gastvrijheid uitgevoerd, met o.a. accenten op personeel, duurzaamheid en digitalisering. Verder verwees ze naar visie 2030 dat door het NBTC wordt uitgerold en was ze bereid om te onderzoeken of een bredere samenwerking daarbij mogelijk is.

Subidieregelingen toegankelijker voor mkb

Adriaansens erkende dat er momenteel zoveel regelingen zijn dat mkb'ers door de bomen het bos niet meer zien. Ze wil kijken hoe ze de regelingen toegankelijker kan maken en wellicht kan versimpelen. Maar voor wat betreft steun bij herstel verwees ze vooral naar het debat van donderdag 12 mei 2022 over het coronasteunpakket.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens