Afgelopen jaar kregen de niet-permanente strandpaviljoens dankzij een intensieve lobby van KHN, de Nederlandse Kust Vereniging en Strand NL toestemming om hun paviljoens na de winter nog éénmaal te laten staan. Hierdoor konden paviljoenhouders flink besparen op afbouw-, opslag- en opbouwkosten. Eén waterschap koos er echter voor deze situatie te gebruiken om ook alvast een zeewaartse verplaatsing van de paviljoens te regelen. Gesteund door KHN maakten de betrokken ondernemers hiertegen bezwaar. En met succes: Het betreffende waterschap heeft de voorschriften inmiddels ingetrokken.

Aanvullende eis voor overwinteren

Ondernemers die in aanmerking wilden komen voor overwintering, moesten op voorhand akkoord gaan met een eventuele zeewaartse verplaatsing. In de watervergunning, die werd afgegeven om de paviljoens tijdens de wintermaanden te mogen laten staan, werd direct opgenomen dat de ondernemer akkoord was met een zeewaartse verplaatsing in 2024, zonder nadere duiding.

Waterschap trekt voorschriften terug na bezwaar

De paviljoenhouders hebben met ondersteuning van KHN Advocaten en Juristen bezwaar gemaakt tegen de voorschriften. In het bezwaar stond dat dergelijke voorschriften niet in deze vergunning konden worden opgenomen en bovendien ook nader moesten worden onderbouwd. Het waterschap heeft deze voorschriften hierop ingetrokken. De paviljoenhouders kunnen nu dus niet meer worden gehouden aan een eventuele zeewaartse verplaatsing op grond van de watervergunning.

We blijven in gesprek

Het verhaal is daarmee wat ons betreft nog niet af. KHN, en ook de paviljoenhouders, zien het belang van bescherming van de kust en de ontwikkelingen op dit vlak door klimaatverandering wel degelijk. We zijn dan ook bereid hieraan onze medewerking te verlenen als dit voor de bescherming van de kustlijn en het duingebied noodzakelijk is. We hebben echter aangedrongen op een goede onderbouwing van nut en noodzaak vooraf. Daarnaast vragen we meer inzicht in de concrete gevolgen voor de ondernemers. KHN wil met realiteitszin, op constructieve wijze en in goed overleg samen met het waterschap in gesprek blijven over dit onderwerp.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens