Model Huishoudelijk reglement

Naast de arbeidsovereenkomst en het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement staan in dit reglement een aantal regels die voor alle werknemers gelden en die bedoeld zijn om de goede gang van zaken in uw bedrijf te bevorderen. U kunt uiteraard stukken uit het model weglaten, bijvoorbeeld wanneer deze niet van toepassing zijn in uw bedrijf, of zaken toevoegen.

Wanneer u onderwerpen toevoegt, moet u echter wel oppassen dat u zich niet begeeft op het terrein van primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden die al in de oude horeca cao of in het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement zijn geregeld (bijvoorbeeld vakantiedagen). Ordevoorschriften kunt u uw werknemers eenzijdig opleggen, arbeidsvoorwaarden niet.

Tekenen voor akkoord
In het model huishoudelijk reglement staat dat de werknemer het reglement ondertekent en daarmee aangeeft dat hij met de inhoud instemt. Juridisch gezien is dat voor een huishoudelijk reglement niet strikt noodzakelijk, juist omdat het om ordevoorschriften gaat die de werkgever zonder meer eenzijdig mag instellen. Maar voor de duidelijkheid naar het personeel toe en de bewijskracht is het verstandig om alle personeelsleden te laten tekenen voor akkoord.

Downloaden
U kunt een model Huishoudelijk reglement downloaden.  

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Info & Advies op telefoonnummer 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400