Model Huishoudelijk reglement

Naast de arbeidsovereenkomst en de horeca-cao staan in dit reglement een aantal regels die voor alle medewerkers gelden en die bedoeld zijn om de goede gang van zaken in jouw bedrijf te bevorderen. Je kunt uiteraard stukken uit het model weglaten, bijvoorbeeld wanneer deze niet van toepassing zijn in jouw bedrijf, of zaken toevoegen.

Wanneer je onderwerpen toevoegt, moet je echter wel oppassen dat dit  geen onderwerpen kunnen zijn op het terrein van primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden die al in de horeca-cao  zijn geregeld (bijvoorbeeld vakantiedagen). Ordevoorschriften kun je de medewerkers eenzijdig opleggen, arbeidsvoorwaarden niet.

Tekenen voor akkoord
In het model huishoudelijk reglement staat dat de medewerker het reglement ondertekent en daarmee aangeeft dat hij met de inhoud instemt. Juridisch gezien is dat voor een huishoudelijk reglement niet strikt noodzakelijk, juist omdat het om ordevoorschriften gaat die de werkgever zonder meer eenzijdig mag instellen. Maar voor de duidelijkheid naar het personeel toe en de bewijskracht is het verstandig om alle personeelsleden te laten tekenen voor akkoord.

Downloaden
Je kunt een model Huishoudelijk reglement downloaden.  

Vragen
Heb je nog vragen, dan kunt je contact opnemen met de afdeling KHN Advies op telefoonnummer 0348 48 94 89 of khnadvies@khn.nl

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400