In de horeca-cao wordt onderscheid gemaakt tussen een vakkracht en geen vakkracht. Het verschil hiertussen is van invloed op het loon dat je een medewerker moet betalen. Hoe moet je je medewerker indelen? KHN geeft advies!

Alle categorieën medewerkers kunnen zowel vakkracht als niet-vakkracht zijn. Het verschil zit met name in de indeling in de verschillende loontabellen. Een leerling is bijvoorbeeld altijd geen vakkracht, omdat deze nog niet voldoende ervaringsuren heeft opgedaan. Een seizoenkracht of een invalkracht kan, afhankelijk van opgedane ervaring of diploma, ingedeeld worden als vakkracht of geen vakkracht.

Vakkracht

Een vakkracht is een medewerker van 18 jaar of ouder die vakbekwaam is. Dat wil zeggen dat hij aantoonbaar voldoende ervaring heeft opgedaan in de functie. Daar is in ieder geval sprake van als de medewerker 1976 ervaringsuren in dezelfde functie heeft opgebouwd. Deze ervaringsuren kunnen bij de huidige werkgever zijn opgedaan, of bij een vorige werkgever. Dit kan worden aangetoond d.m.v. loonstroken. De medewerker is ook vakbekwaam als hij beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie.

De vakkracht heeft recht op het basisloon van de loonschaal die hoort bij de functiegroep waarin hij is ingedeeld. Als de vakkracht nog geen 21 jaar is (en dus nog niet vak-volwassen is) heeft deze recht op een bij de leeftijd horend percentage van dit basisloon. Dit vind je terug in de loontabellen van de horeca-cao.

Let op! De jeugdlonen voor geen vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Geen vakkracht

Op het moment dat de medewerker nog niet de vereiste ervaring (1976 ervaringsuren) heeft opgedaan, of niet in het bezit is van een erkend vakdiploma, is hij geen vakkracht. Je spreekt dan in de arbeidsovereenkomst af hoeveel ervaringsuren nog opgebouwd moeten worden voordat de medewerker wel vakkracht is. Vergeet vervolgens niet om bij te houden hoeveel uren de medewerker aan ervaring opbouwt.

De niet-vakkracht heeft geen recht op een loon op basis van de functieschaal van de loontabel, maar ontvangt minimaal het wettelijk minimum (jeugd)loon. Ook heeft deze medewerker geen recht op de feestdagentoeslag. Let op, per 1 september 2022 krijgen jeugdige niet-vakkrachten en jeugdige leerlingen een hoger loon dan het wettelijk minimum loon. Het percentage dat zij van het vakvolwassen minimumloon krijgen gaat namelijk omhoog. Het percentage van het vakvolwassen loon is per deze datum gelijk aan het percentage dat geldt voor vakkrachten. Geen-vakkrachten blijven wel verder in de methodiek van het wettelijk minimum loon vallen met een tweejaarlijkse verhoging in juli en januari.

Of je de medewerker aanmerkt als vakkracht of geen-vakkracht, is uitsluitend van belang voor de bepaling van de hoogte van het (minimale) loon dat je de werknemer in die functie moet betalen en of de medewerker recht heeft op feestdagenregeling. Het zijn van vakkracht heeft geen invloed op het soort contract dat je met de medewerker afsluit.

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 23 86 00 of per mail: khnadvies@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens