Misschien heb je er (nog) niet direct mee te maken gehad. Maar het kan zomaar gebeuren: een werknemer die uitvalt door ziekte of een andere oorzaak. Dat is erg vervelend voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Als werkgever kun je je voor dit risico verzekeren. Maar wat gebeurt er als je werknemer ziek wordt, en je geen verzekering hebt? Welke kosten komen er allemaal op je af als je werknemer ziek wordt? En waar moet je nog meer rekening mee houden als je niet verzekerd bent? We leggen het je uit.

Je betaalt het loon van zieke werknemers door

Je bent verplicht het loon van je zieke werknemer door te betalen. De wet schrijft voor dat dit tijdens de eerste twee ziektejaren minimaal 70% is. De horeca-cao geeft daar een aanvulling op:

  • Tijdens het eerste ziektejaar: je bent verplicht een zieke werknemer 95% van het brutoloon door te betalen.
  • Als dat bedrag lager is dan het minimumloon, dan moet je dat aanvullen.
  • Tijdens het tweede ziektejaar: je bent verplicht 75% van het brutoloon door te betalen.

Je leest meer over doorbetalen aan een zieke werknemer op deze pagina.

Je kunt ervoor kiezen om zelf het loon van je zieke werknemer op te vangen, of je hiervoor verzekeren. Voor kleinere ondernemers en bedrijven is het opvangen van deze kosten moeilijk. Er komen vaak ook nog andere kosten bij, zoals de loonkosten voor een vervanger. Daarom kiezen veel werkgevers voor een verzuimzekering om de loonkosten van de zieke werknemer op te vangen. Je betaalt dan een verzekeringspremie, ook als er geen werknemers ziek zijn. Wanneer een werknemer ziek wordt, dan vergoedt de verzekering de kosten voor het doorbetalen van het loon.

Je begeleidt werknemers bij hun re-integratie

Als werkgever ben je samen met je zieke werknemer verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter en in de Arbowet. Re-integratie is erg belangrijk, want je wil dat een werknemer niet onnodig lang thuiszit. Daarnaast is er een consequentie als je re-integratie niet serieus aanpakt: het kan zijn dat je dan ook tijdens het derde ziektejaar loon door moet betalen.

Verplichtingen als werkgever

Als werkgever heb je een aantal verplichtingen, zoals het schrijven van een re-integratieplan en het bijhouden van een re-integratiedossier. Misschien zijn er ook aanpassingen op de werkvloer nodig, zodat de werknemer weer bij jou aan de slag kan. Als een werknemer niet meer bij jouw organisatie aan de slag kan, dan moet je zorgen voor begeleiding naar een werkplek bij een andere werkgever.

Re-integratie doe je niet alleen: je moet verplicht ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Zonder verzekering moet je zelf op zoek naar een arbodienst, waardoor het langer kan duren voordat je professionele hulp krijgt als een werknemer ziek wordt.

Verzekering met arbodienstverlening

Je kunt ervoor kiezen om een verzekering af te sluiten met arbodienstverlening. De arbodienstverlener neemt in dat geval behoorlijk wat uitzoek- en regelwerk uit handen. Er zijn dienstverleners die goed bekend zijn met het reilen en zeilen in de horecasector. Via de arbodienstverlener krijg je een casemanager, die direct aan de slag gaat met het begeleiden van je werknemer en jou. Zo is de kans op sneller en duurzamer herstel groter, en bespaar je jezelf veel werk.

Maak een bewuste keuze

Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat er onverwacht een werknemer ziek kan worden. Of je je tegen het risico wil beschermen met een verzuimverzekering, of kiest om zelf het loon door te betalen en de re-integratie op je te nemen, is aan jou. Het belangrijkste is dat je een goed afgewogen keuze maakt. Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Ga in gesprek met KHN Verzuim of je eigen verzekeringsadviseur.

Voor KHN leden is er een speciaal aanbod om zich te verzekeren tegen verzuim. Met onder andere korting op de premie en een Horeca Verzuimloket die je volledig ondersteunt.