Schuldenakkoord met de Belastingdienst

De Belastingdienst scheldt (een gedeelte van) jouw schulden alleen kwijt als je een schuldenakkoord hebt met alle schuldeisers over gedeeltelijke betaling. Partijen werken daar vaak wel aan mee, omdat ze op die manier nog een kans hebben een deel van het uitstaande bedrag terug te krijgen.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Als je je schulden wilt saneren, is een faillissement niet noodzakelijk (WHOA wet sinds 1 januari 2021)
  • Je treft een schuldenakkoord met alle schuldeisers, inclusief de Belastingdienst
  • Een stappenplan hiervoor staat op de website van de Belastingdienst
  • Van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 verlangt de Belastingdienst geen dubbel percentage van wat je andere schuldeisers biedt
  • Er is nu besloten dat deze periode verlengd wordt tot 1 april 2024, dus meer tijd voor jou als ondernemer om hier gebruik van te maken

Akkoord met alle schuldeisers

De Belastingdienst omschrijft op haar website de stappen die je moet nemen. Ook vind je daar waarvoor de kwijtschelding wel of niet geldt en de formulieren om de kwijtschelding aan te vragen. Bedenk dat dit altijd gaat om een schuldenakkoord met al je schuldeisers, en niet alleen met de Belastingdienst.

Bekijk alle stappen die je moet nemen op de website van de Belastingdienst.

Hoe vraag je om kwijtschelding?

Je vraagt kwijtschelding aan met het daarvoor bestemde formulier: Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen

Versoepeld beleid Belastingdienst van 1 augustus 2022 t/m 1 april 2024 (ipv 30 september 2023)

De beleidsregels van de Belastingdienst eisen normaal gesproken dat de Belastingdienst niet instemt met een schuldenakkoord (WHOA-akkoord) als er geen sprake is van een aanzienlijke betaling (over het algemeen meer dan 10%). Daarnaast verlangt de Belastingdienst het dubbele percentage van het percentage dat wordt aangeboden aan de andere schuldeisers.

Uit de brief van de Staatssecretaris blijkt echter dat de Belastingdienst de ruimte krijgt om genoegen te nemen met een lager bedrag. In de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 mogen ze ook akkoord gaan met een voorstel waarbij de Belastingdienst hetzelfde percentage wordt betaald als de overige schuldeisers. Dit betekent dat de vordering van de Belastingdienst tegen 50% van de “kosten” kan worden gesaneerd.

Dit versoepelde beleid gold van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023, maar is nu verlengd tot 1 april 2024 Lees hier meer over in de kamerbrief van de staatssecretaris: Betalingsregeling coronabelastingschulden augustus 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Deze periode valt in de terugbetalingstermijn van vijf jaar voor coronaschulden die op 1 oktober 2022 is begonnen. Het is daarom verstandig om tijdig een goede inschatting te maken of je in staat bent om de belastingschuld in deze vijf jaar af te betalen, of dat sanering onder het versoepelde beleid verstandiger is.