De brieven over het terugbetalen van de tijdens de coronaperiode opgebouwde belastingschuld vallen op de mat; voor 31 oktober moet de eerste betaling gedaan zijn. Maar er is een motie aangenomen over uitstel van terugbetaling. De motie van VVD en CDA luidde: ‘en verzoekt de regering een betaalpauze van 6 maanden in te voeren voor ondernemers bij wie de terugbetaling begint op 1 oktober 2022 en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren’.

Zie ook: Motie uitstel terugbetalen belastingschuld aangenomen.

Als de staatssecretaris de motie uitvoert, wordt het beleidsbesluit aangepast. Het gevolg hiervan kan zijn dat de eerste betalingstermijn naar 30 april 2023 verschuift. Het advies is om de website van de belastingdienst goed in de gaten te houden. Vorig week organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland een webinar over het terugbetalen van uitgestelde belastingen. Kijk het hier terug voor meer uitleg: Terugkijklink: webinar 'terugbetalen van uitgestelde belastingen' en bekijk hier de Q&A van het webinar.

Invorderingsrente

Over de belastingschuld wordt ook invorderingsrente berekend. Deze is standaard 4%, maar na lobby van KHN (en diverse andere partijen) is de invorderingsrente destijds vanwege corona verlaagd. Nu loopt dit stapsgewijs weer op.

De invorderingsrente was vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 0,01%, en is sinds 1 juli 2022 1%. Op 1 januari 2023 wordt het percentage op 2% vastgesteld, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024. (Coronacrisis: belastingrente en invorderingsrente). Als je uitstel aanvraagt, bedenk dan ook dat je over een langere periode 4% invorderingsrente betaalt.

Wat hebben wij gedaan?

Vanaf het begin hebben we gelobbyd voor uitstel van terugbetaling van de belastingschuld en het spreiden van deze schuld over meerdere jaren. Stapsgewijs is het kabinet grotendeels tegemoetgekomen aan deze eisen. Kwijtschelding van de belastingschuld was niet haalbaar omdat dit een vorm van staatsteun is, die door Europese regelgeving niet is toegestaan.
De invorderingsrente is gedurende de coronacrisis verlaagd en dit loopt nog tot 1 januari 2024.

Lees de verschillende resultaten hier terug:

Sept 2022: Motie uitstel terugbetalen belastingschuld aangenomen

Aug 2022: Dit zijn de mogelijkheden voor soepele betalingsregelingen bij de belastingdienst

Juli 2022: Motie ingediend tijdens tweeminutendebat coronasteun

Juni 2022: Kan de Belastingdienst mijn schulden kwijtschelden?

Feb 2022: Uitstel betaling belasting verlengd tot april 2022

Okt 2021: Kabinet komt met plan van aanpak coronaschulden

Juni 2021: Belastinguitstel verlengd tot 1 oktober 2021 en aanpassing NOW Q3

Mei 2021: Uitgestelde belasting vanaf oktober 2022 afbetalen

Okt 2020: Kamer stemt in met 3 jaar uitstel terugbetaling belasting

Terugbetalen van 5 naar 7 jaar onder voorwaarden

Terugbetalen in 7 jaar in plaats van 5 jaar geldt niet automatisch voor iedereen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Op de site van de Belastingdienst staan deze voorwaarden benoemd:

  • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
  • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
  • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
  • In een brief motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
  • U stuurt ons een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
  • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ons ook het volgende sturen:
    • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
    • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je een brief sturen aan de belastingdienst met het verzoek om in 7 jaar terug te betalen. Lees de details hier: Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens