Op 21 en 22 september vonden in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. In dat debat gaven Kamerleden aan dat de huidige plannen niet voldoende zijn om het ondernemersklimaat te bewaken. Meerdere partijen vroegen aandacht voor punten waar we als KHN de afgelopen weken op hebben ingezet. Er zijn twee voor de horeca belangrijke moties aangenomen; een motie met concrete oproepen voor zowel de werkkostenregeling, uitstel van het terugbetalen van de coronaschuld, als de noodzaak voor een snelle oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven én een alleen over de werkkostenregeling. Wij zien de aangenomen moties als een steun in de rug voor al onze lobby inspanningen, dat recht doet aan de nood bij horecaondernemers.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • We voerden de afgelopen weken een intensieve lobby voor concrete oplossingen om het ondernemersklimaat te bewaken.
  • Meerdere partijen vroegen hier aandacht voor tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen
  • Er zijn twee voor de horeca belangrijke moties aangenomen; een motie met concrete oproepen voor zowel de werkkostenregeling, uitstel van het terugbetalen van de coronaschuld, als de noodzaak voor een snelle oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven én een alleen over de werkkostenregeling.
  • We zetten ook in op een oplossing voor energie-intensieve bedrijven. Het kabinet werkt aan een speciale regeling. Dit wordt vervolgd.

Aangenomen moties over werkkostenregeling, uitstel terugbetalen coronaschuld

Al weken voeren we een actieve lobby, zowel voor als achter de schermen, bij zowel het kabinet als de Tweede Kamer voor concrete oplossingen om het ondernemersklimaat te bewaken. Dit doen we onder andere via VNO-NCW, MKB-Nederland, via 1-op-1 gesprekken met Kamerleden en tijdens werkbezoeken, bijvoorbeeld met minister Adriaansens. Veel onderwerpen uit onze voorstellen kwamen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aan de orde. Er zijn twee concrete moties aangenomen waar we al weken op inzetten:

Werkkostenregeling
KHN heeft de afgelopen weken onder andere ingezet op een forse verruiming voor met name kleine bedrijven. Via twee aangenomen moties is daar nu werk van gemaakt:

  • Een aangenomen motie van Sophie Hermans (VVD) en Pieter Heerma (CDA) met de concrete oproep om de WKR eenmalig te verruimen naar 3%. Ook pleiten zij voor uitstel van de start van het terugbetalen van coronaschuld en een oplossing voor energie-intensieve bedrijven.
  • Een aangenomen motie van Geert Wilders (PVV) met de oproep om de werkkostenregeling (WKR) te verruimen, waardoor werkgevers meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie) prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering.

Uitstel start terugbetalen coronaschuld

KHN heeft ook ingezet, onder andere in persoonlijke gesprekken met Kamerleden, op opschorting van de start van terugbetalen van de uitgestelde belastingschuld. Hoe ga je immers je uitgestelde belasting terugbetalen als je als ondernemer inmiddels ook te maken hebt met stijgende energielasten? De VVD en het CDA hebben hiernaar geluisterd en in hun gezamenlijke motie opgeroepen ‘tot het invoeren van een betaalpauze van 6 maanden bij wie de terugbetaling begint op 1 oktober 2022 en dan zonder bureaucratische toets’.

Oplossing energie-intensieve bedrijven

Er moet snel een oplossing komen voor het energie-intensieve mkb. Met name bedrijven in de fastservice en bedrijven met grote oppervlaktes als grote hotels, restaurants, congres- en vergaderlocaties en bijvoorbeeld wellness-faciliteiten zouden zonder deze extra aanvulling in de knel komen. Het kabinet werkt daarom aan een speciale regeling. Wat ons betreft moet deze regeling ook gaan gelden voor energie-intensieve delen van de horeca. De noodzaak is bij de politiek bekend, ze zijn er mee bezig, maar het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Ook die erkenning zat de in de aangenomen motie van Hermans en Heerma met de concrete oproep: ‘om spoedig met een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten te komen’.

Gestegen werkgeverslasten blijft punt van aandacht

De afgelopen periode vroegen we ook aandacht voor de werkgeverslasten die stijgen met ingang van 2023. Daar zit vooralsnog geen beweging in bij het kabinet en de Tweede Kamer. Dat is een belangrijk punt waar we, om te beginnen, bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW op zullen inzetten. Concreet zetten we in op een nieuwe LIV, het Lage Inkomens Voordeel.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens