De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door je schulden te reorganiseren, kun je door.

Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de Whoa, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het Whoa-traject ook zelf in gang zetten. Je moet alle schuldeisers benaderen. Je moet de verschillende schuldeisers in hun categorieën gelijk behandelen en je kunt niet zomaar een schuldeiser op ‘nul’ zetten.

Zie verder het stappenplan Whoa: Stappenplan Whoa aanvragen (kvk.nl)

Zie meer informatie over de Whoa: Op de rand van faillissement? De Whoa biedt uitkomst (kvk.nl)

De Whoa in het kort

Whoa staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord.

Check de voorwaarden

Voordat de rechtbank een akkoord oplegt, moet uw bedrijf aan voorwaarden voldoen:

 • U kunt de schulden van uw bedrijf niet meer betalen.
 • Uw bedrijf is in principe winstgevend.
 • Het onderhands akkoord is gunstiger voor uw schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf.
 • U heeft een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet. De inhoud van het akkoord mag u verder zelf bepalen.
 • U zorgt voor een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers.
 • Minstens 1 schuldeiser moet vóór het akkoord stemmen.
 • De arbeidsvoorwaarden van uw personeel blijven hetzelfde.

Begin met voorbereiden

Voordat de WHOA in werking treedt op 1 januari 2021, kunt u al een conceptakkoord voorbereiden. Dit zijn de stappen die u nu al kunt nemen:

 • Overleg met uw schuldeisers en aandeelhouders.
 • Maak afspraken over bijvoorbeeld later terugbetalen, schulden kwijtschelden of schulden omzetten in aandelen.
 • Leg die afspraken vast in een conceptakkoord.
 • Leg het conceptakkoord voor aan uw schuldeisers en aandeelhouders die u bij het akkoord wilt betrekken.
 • Organiseer een stemming en nodig uw schuldeisers en aandeelhouders uit.
 • Maak binnen 7 dagen na de stemming een verslag over de uitkomst van de stemming.
 • Stuur uw schuldeisers het verslag van de stemming.
 • Laat de rechtbank weten dat u bezig bent met een akkoord volgens de Whoa.

Wanneer u het conceptakkoord af heeft, kunt u het akkoord direct na 1 januari 2021 voor goedkeuring aan de rechter voorleggen.

Met de Whoa-routekaart van KVK volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Schakel een adviseur in

De Whoa-procedure is kort, maar is ook ingewikkeld. Begin daarom op tijd met voorbereiden. Om u te helpen kunt u een juridisch of financieel adviseur inschakelen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Vraag om een afkoelingsperiode

Heeft u een akkoord aangeboden, dan kunt u de rechtbank vragen om een afkoelingsperiode. Uw schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen uit uw bedrijfsvermogen. En de bank mag schulden niet verrekenen met het saldo op uw bankrekening. Daar moet de rechter dan eerst toestemming voor geven.