Op dinsdag 4 januari jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem overleg gehad bij Brasserie Van Beinum. Wat kwam er zoal ter sprake?

Nieuwe bestuursleden

Martijn Bevelander van June en Eefje Majoor van het Patronaat zijn toegetreden bij het bestuur van KHN Haarlem. Zij zullen zich met name bezig houden met zaken rondom het nachtleven en cultuur.

Vanaf 10 januari aanspraak maken op het CTB budget

Het college van Haarlem stelt subsidie ter beschikking aan organisaties en ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs. Vanaf 10 januari kun je online een aanvraag indienen voor de subsidie. Aanvragen worden naar rato verdeeld wanneer het totale bedrag boven de 430.000 euro uitkomt. Lees hier meer.

Organisatie Politiek Café

KHN Haarlem zal samen met Goede Zaken een Politiek Café organiseren richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De gesprekken over de bespreekpunten en de locatie lopen.

Opstellen Horecabeleid

Gemeente Haarlem zal een horecabeleid opstellen, dit is er nu niet. Het beleid is nu opgebouwd uit allerlei afzonderlijke beleidsstukken en verordeningen. In het derde kwartaal van 2022 zal een startnotitie verschijnen.

Horecaborrel

Het is op dit moment nog niet mogelijk, maar zodra de maatregelen het toelaten, zullen we een horecaborrel organiseren om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

11 december hoteloverleg Haarlem

Op 11 december was het laatste hoteloverleg van Haarlem. Er is kennisgemaakt met de nieuwe vertegenwoordigers van Haarlem Marketing. De hotels willen een brief sturen aan gemeente om de verhoging van de toeristenbelasting tegen te gaan.

Contacten met gemeente

Er lopen diverse contacten en zaken met de gemeente Haarlem:

  • KHN Haarlem heeft een brief met 5 speerpunten verstuurd, o.a. over corona gerelateerde zaken, zie hier.
  • Er is op 9 december een bijeenkomst geweest over een pilot voor vrije openingstijden. Het plan is vooralsnog om dit een paar dagen in bepaalde gebieden buiten de stad te doen. De gemeente heeft niet echt een concreet beeld wat te doen en KHN Haarlem wil daar graag in adviseren. Een idee is bijvoorbeeld om de pilot in te zetten bij 20 bedrijven en daarnaast een aantal dagen rondom andere (drukke) dagen wanneer alle horeca 24 uur open mag zijn.
  • We hebben voorgesteld om 1 keer per kwartaal met de burgemeester om tafel te gaan om lopende zaken te bespreken.

Opleiding betrokkenheid medewerkers

KHN Haarlem heeft het plan om een opleiding/cursus aan bieden om medewerkers te behouden en berokken te houden in de horeca. Dit zal de komende tijd uitgewerkt worden.

Het laatste nieuws rondom corona vind je hier:


De volgende vergadering op dinsdag 8 februari 10.00 uur. Heb je onderwerpen of vragen die je per mail wil stellen zodat we het kunnen meenemen in de vergadering, laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens