KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao-horeca voor heel 2022 en 2023. De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 binnen de loonschalen met 3,4%. Per 1 januari 2023 stijgen die lonen binnen de loonschalen met 2%. De werknemer met een loon boven het eindloon van de loonschaal wordt een verhoging toegekend mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. Die verhoging is 2% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023. De flexibiliteit blijft behouden en daarnaast is er meer aandacht voor de werk-privébalans. Een hele belangrijke stap in een tijd waarin de horecabranche staat te springen om personeel.

De precieze cao-teksten en loontabellen worden nu uitgewerkt en zijn uiterlijk eind februari beschikbaar. Partijen leggen dit onderhandelingsresultaat nu formeel voor aan hun leden volgens hun eigen procedures.

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen vinden het resultaat goed te verdedigen

De horeca heeft het zwaar door de coronamaatregelen en de krappe arbeidsmarkt. Het is en blijft nodig dat werkgevers en werknemers samen de uitdagingen in de sector aanpakken en investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van de branche. De horeca is immers een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen. Door meer ruimte voor een goede werk-privé balans, straalt de branche goed werkgeverschap uit, iets wat partijen later nog verder willen uitbreiden. In het behaalde cao-resultaat staat echter wat er op dit moment mogelijk en haalbaar is.

Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland: “Voor KHN was het in deze cao-gesprekken van groot belang om samen te werken aan het goede imago van de sector en de aantrekkelijkheid voor mensen om erin te (gaan) werken. De leerrekening is daar een goed voorbeeld van. Aan de andere kant is de covid-impact voor de sector enorm, waardoor ‘te veel, te snel’ voor veel ondernemers niet te dragen is. Die balans hebben we gevonden met dit resultaat. Horecaondernemers willen niets liever dan hun medewerkers waarderen, erkennen én behouden. Daarentegen hebben velen het nu zwaar en zullen de komende jaren in het teken staan van herstel. Daarom heeft KHN gekozen voor een afgewogen pakket waar rekening is gehouden met die uitdaging. KHN is trots op het proces dat samen met de vakbonden doorlopen is.”

Lonen

De voorgestelde loonstijging is marktconform. De lonen van vakkrachten binnen de loonschalen stijgen per 1 april 2022 met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%. De werknemer met een loon boven het eindloon van de loonschaal wordt een verhoging toegekend mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. Die verhoging is 2% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023. Boven op de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. Uiteraard mag de werkgever ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages* in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Meer aandacht voor werk-privébalans

Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste 3 weken van tevoren bekend zijn. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste 2 aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn blijft van toepassing. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag. Voorheen was dit 6 maanden.

Functiewaardering en persoonlijke ontwikkeling

Vakbonden zullen in overleg met KHN, gedurende de looptijd van deze CAO een projectvoorstel doen om de functiewaardering en het bijbehorende loongebouw te evalueren, updaten, vereenvoudigen en van een passend loongebouw te voorzien. De uitvoering geschiedt door de cao-partijen.

Op voorstel van de vakbonden wordt een individuele leerrekening voor een groep werknemers voorbereid per 2023 (sparen voor een opleiding of training naar keuze). De voorwaarden zijn een houdbare afbakening van deelnemers, ook bij seizoenen. Het invoeren ervan en de bibliotheek met leerfaciliteiten vereisen een goede voorbereiding en communicatie. Deze uitvoering moet voor de werkgever verder kostenvrij zijn. Een voor te bereiden implementatieplan moet daarin voorzien.

Belangrijkste behaalde resultaten

  • Looptijd van de cao vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
  • Loonsverhoging van 3,4% per 1 april 2022 en 2% 1 januari 2023 voor vakkrachten beneden het eindloon.
  • Loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 en 2% 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (mits 24 maanden in dienst).
  • Lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren omhoog.
  • Loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren.
  • Per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van € 150p/j voor eigen ontwikkeling.
  • Betere balans werk en privé door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.
  • Behoud van flexibiliteit rond seizoen krachten- en oproepovereenkomsten.

Hoe nu verder?

Tussen 14 en 28 februari vindt er een ledenraadpleging plaats door zowel FNV als CNV. Mogelijk is er dan eind februari een definitief akkoord op een nieuwe horeca-cao per 1 april 2022. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte en zullen wij updates uitsturen bij nieuwe ontwikkelingen. Volg ook het nieuws op khn.nl en op onze socials.

Update 28 februari: FNV is akkoord, nu nog de formaliteiten

Op 28 februari gaf FNV aan akkoord te zijn met de nieuwe horeca-cao. Hiermee is de cao een feit en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022, voor heel 2022 en 2023. De definitieve cao wordt de komende week afgerond en binnenkort bekendgemaakt, inclusief de nieuwe loontabellen per 1 april 2022.

* Toelichting
Staffel cao: 21 jaar 100%, 20jr 90%, 19jr 80%, 18jr 70%, 17jr 60%, 16 jr 50% en 15 jr 40%
Staffel wml: 21 jaar 100%, 20jr 80%, 19jr 60%, 18jr 50%, 17jr 39,5, 16jr 34,5% en 15 jr 30%

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens