De Corona-crisis maakt veel slachtoffers op medisch gebied en daarnaast zijn de economische gevolgen in de horecasector ontzettend groot. KHN Haarlemmermeer nam hiertoe per brief en telefoon contact op met de gemeente, helaas zonder resultaat.

Brieven vanuit KHN Haarlemmermeer verstuurd
Per brief op 17 maart en per brief op 1 april heeft het bestuur van KHN Haarlemmermeer de gemeente gevraagd om in overleg te treden vanwege de ontstane crisis door het sluiten van eet- en drinkgelegenheden en het wegvallen van vraag naar hotelkamers.

Nadat reactie van de gemeente uitbleef is per mail en telefoon contact gezocht met de gemeente, op 16 april heeft een online-overleg plaats gevonden met de gemeente Haarlemmermeer in het bijzijn van wethouder Ruigrok en een afvaardiging van KHN Haarlemmermeer.

Geen resultaten na 1e overleg
De uitkomst van het gesprek was teleurstellend. De gemeente heeft tot op dit moment nog geen concrete toezegging gedaan richting KHN Haarlemmermeer, terwijl zij meer dan 200 hotels, cafés, restaurants en andere horecaconcepten vertegenwoordigd in deze gemeente. Door KHN Haarlemmermeer zijn 10 concrete punten aangeleverd (zie onderin) waarvan wij denken dat de gemeente een rol kan hebben om een financiële tegemoetkoming te regelen. Wel worden nu overleggen opgestart o.a. via het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, maar ook daar blijft het vooralsnog bij praten en de boot afhouden. Ook heeft KHN Haarlemmermeer contact gezocht met raadsleden van de PvdA en VVD

Communicatie vanuit gemeente gebrekkig
Ondernemers ontvangen vanuit de gemeente geen actieve communicatie en de schriftelijk reactie van de gemeente Haarlemmermeer is nooit per post bij ons binnen gekomen. Wij kregen de op 9 april gedateerde brief pas op 21 april via een e-mail in ons bezit. Inmiddels is het 7 weken na de sluiting van de horeca en zijn we nog geen enkele toezegging verder. Ondertussen blijft het bestuur van KHN Haarlemmermeer in nauwe samenwerking met Event Park Amsterdam suggesties aandragen om de gemeente om (financiële) hulp te vragen, maar de horecaondernemers in de gemeente Haarlemmermeer moeten het allemaal zelf maar verder uitzoeken. Het bestuur van KHN Haarlemmermeer is teleurgesteld in de opstelling van de gemeente.

Heb je suggesties, ideeën of anderszins en wil je wellicht een actieve rol oppakken om de activiteiten van KHN Haarlemmermeer te ondersteunen, wij horen het graag op haarlemmermeer@khn.nl

Lijst met aangeleverde punten d.d. 9 april:

  • Afstel/kwijtschelding alle gemeentebelastingen 2020.
  • Herberekening Toeristenbelasting, alleen betaling toeristen belasting welke gevorderd is bij gasten.
  • Afstel/kwijtschelding gecombineerde aanslag (OZB, rioolheffing, afvalstoffen, reinigingsrecht).
  • Tijdelijke afstel gebruikersbelasting/OZB(minimaal 3 maanden).
  • Subsidie van gemeente richting afvalverwerkingsbedrijven zodat deze een tegemoetkoming in welke vorm dan ook kunnen geven aan hun klanten.
  • Vergunningskosten voor startende ondernemers tijdelijk kwijtschelden.
  • Toetsing van aanvragen voor TOZO tijdelijk inkorten zodat vergoedingen sneller uitgekeerd kunnen worden.
  • Daarnaast op versoepeling van de invordering, dus rente verlagen, geen dwang invordering etc.
  • Storten van extra financiën in Event Park Amsterdam en BIZ-regelingen welke op dit moment actief zijn.
  • Geen heffing van leges voor evenementen die nog komen dit jaar.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens