Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Deze wet heeft grote gevolgen voor horecaondernemers. Wat betekent deze wet voor jou en wat heeft KHN gedaan om de wet voor horecaondernemers zo draaglijk mogelijk te maken?

Laten we er geen doekjes om winden: De Wet arbeidsmarkt in balans raakt een sector als de horeca, waar de vraag naar flexibel inzetbare werknemers groot is, hard. KHN heeft zich op de achtergrond én voorgrond met hand en tand verzet tegen deze draak van een wet. En nog steeds zijn we bezig om de onwerkbaarheid van deze wet voor (horeca)ondernemers bij politici aan te tonen.

Campagne ‘Zo werkt het niet’

Eind vorig jaar heeft KHN, samen met andere branches waar veel flexkrachten nodig zijn, de campagne ‘Zo werkt het niet’ gelanceerd. Met de campagne hebben we de politiek duidelijk gemaakt dat de Wab niet gaat werken voor sectoren waar flexwerk onmisbaar is en eerder allerlei minder wenselijke constructies in de hand gaat werken. Tegelijkertijd en ook al daar aan voorafgaand zijn door KHN vele gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden en ambtenaren. Zowel aan de Tweede als Eerste Kamer zijn petities aangeboden en er zijn naar aanleiding van die petities talloze kamervragen gesteld. KHN heeft natuurlijk ook input en kritiek geleverd via de internetconsultaties.

De realiteit is helaas dat er een politieke deal is gemaakt waardoor er op dit moment een meerderheid is in de politiek die flexwerken moeilijker (en duurder) wil maken.

Lobbyresultaat: geen hoge WW-premie voor medewerkers jonger dan 21

Dankzij intensieve lobby heeft KHN er -samen met andere partijen- voor gezorgd dat medewerkers onder de 21 (met per loontijdvak minder dan 48 uren per 4 weken of 52 uren per maand) straks niet onder de nieuwe hoge WW-geld premie vallen. Dat scheelt de sector zo’n 30 miljoen euro op jaarbasis!

En we gaan door…

Helaas is er nog heel veel mis met deze wet. Maar dat betekent niet dat we ophouden met onze lobby, ook al is de wet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en treedt de wet per 1 januari 2020 in werking. Zo sprak KHN-voorzitter Robèr Willemsen samen met LTO en MKB Nederland in september met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om nog eens duidelijk te maken waarom de Wab voor horeca- en landbouwondernemers echt onwerkbaar is.

Gevolgen zoveel mogelijk beperken

Dat de kaarten nog niet geschud zijn, werd ook bevestigd tijdens het KHN Meesterwerkevent 2019 waar minister-president Mark Rutte onze hoofdgast was en waar we de onwerkbaarheid van de Wab nogmaals hebben benadrukt. In navolging van minister Koolmees heeft de minister-president gezegd dat wordt bekeken of er nog iets met seizoenwerk kan worden gedaan, dus daar zit misschien nog wat ruimte. Nog beter zou het zijn volgens KHN wanneer ALLE onbepaalde tijd contracten (of dat nou medewerkers zijn waarvan hun arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is of niet) onder de nieuwe lage WW-premie zouden vallen. De echte invalkracht-nuluren is dan van die lage premie uitgezonderd.

Kortom: KHN zet alles op alles om de gevolgen van de wet voor jou als horecaondernemer zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we voor en achter de schermen naar de politiek in Den Haag. Maar ook door te proberen via de cao-onderhandelingen daar waar dat volgens de wet kan de scherpe kantjes van de wet af te halen.

Meedenken?

Heb je ideeën of suggesties? Laat ze horen via communicatie@khn.nl. We horen graag van je!

Meer info en advies

Kijk voor alle praktische informatie en adviezen over de Wab op onze site.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens