Het gebruik van contant geld kwam de afgelopen jaren steeds meer in het gedrang. Bankkantoren, geldautomaten en afstortlocaties verdwenen en contante transacties werden relatief duurder voor ondernemers. Als deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) leggen we deze problematiek op tafel bij overheid en banken en pleiten we voor duidelijkere afspraken om cash toegankelijk en betaalbaar te houden voor ondernemers en consumenten.

Duidelijker regels en eerlijker verdelen kosten

Het gebruik van cash geld neemt langzaam af, bijvoorbeeld vanwege het gemak dat pinbetalingen consumenten en ondernemers oplevert en omdat het de veiligheid bevordert. Maar het is nog steeds een wettelijk betaalmiddel. Daarom pleiten we voor duidelijker regels, zodat banken niet zomaar contant geld terug kunnen dringen met het oog op de aanpak van witwassen. Ook vinden we dat de kosten eerlijker verdeeld moeten worden tussen banken, ondernemers en consumenten. Ook moeten banken werk maken van elektronische back-ups, zoals betaalverzoeken met QR-codes, zodat in het geval van pinstoringen niet alleen hoeft worden teruggevallen op contant geld.

Convenant Contant Geld

Om het gebruik van cash toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Convenant Contant Geld opgesteld. Hierin beloven banken onder andere dat ze de tarieven voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet verhogen. Het convenant, dat ervoor moet zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel, is ondertekend door 23 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer. Afgelopen zomer zette directeur Dirk Beljaarts namens KHN een handtekening onder dit convenant. Wij vinden het belangrijk dat betalen met contant geld overal mogelijk blijft, zodat we de horeca voor iedereen toegankelijk houden.

Lees hier meer over de afspraken die in het convenant opgenomen zijn.

Verdere lobby via MOB en VNO-NCW

We werken samen met partners binnen het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) en via VNO-NCW en MKB-Nederland om de financiële dienstverlening van banken aan te kaarten. Bijvoorbeeld om tot goede oplossingen te komen voor de problematiek rondom het minder toegankelijk worden van sealbagautomaten en alternatieve afstortlocaties voor ondernemers. Het kan niet zo zijn dat de risico’s van het betalen met contant geld bij de ondernemer komen te liggen. Het is van belang dat ondernemers contant geld kunnen blijven accepteren, en daar hoort bij dat zij dit geld ook weer kwijt moeten kunnen.

Lees ook: standpunt KHN betalingsverkeer

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens