De huidige horeca-cao loopt tot het einde van het jaar, het wettelijke minimumloon (WML) zal per 1 januari 2024 weer stijgen, er moet een nieuwe pensioenregeling komen én er is wetgeving onderweg die invloed zal hebben op de flexibele inzet van mensen. Kortom, er gebeurt veel op het sociale terrein. Wat is de stand van zaken? KHN neemt je mee.

Nieuwe horeca-cao: een blik op de toekomst

Werken in de horeca is leuk, leerzaam én veelzijdig, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Goede arbeidsvoorwaarden zijn cruciaal om van de branche een aantrekkelijke werkgever te maken. De horeca-cao bepaalt de basis arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is er veel ruimte voor ondernemers en medewerkers om aanvullende afspraken te maken.

De huidige cao verloopt aan het einde van dit jaar. De afgelopen periode is daarom op verschillende manieren (o.a. via een cao-enquête) bij de KHN-leden gepolst of zij graag een nieuwe cao zouden willen. En zo ja, wat zij dan belangrijk vinden om afspraken met de vakbonden over te maken en op te nemen in een nieuwe cao. De meerderheid van de leden heeft aangegeven graag een nieuwe cao te willen. Daarom heeft het Landelijk Bestuur, mede op basis van het advies van de KHN-commissie Sociale Zaken (bestaande uit KHN-leden), het mandaat gegeven om nieuwe afspraken met de vakbonden te maken over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een nieuwe cao.

Dit mandaat, wat we helaas niet openbaar kunnen delen om het komende onderhandelingsproces niet te verstoren, richt zich o.a. op realistische afspraken over loonontwikkeling, hervorming van het loon- en functiegebouw en flexibele arbeid. Het Landelijk Bestuur zal de onderhandelingsdelegatie op korte termijn aanstellen. Deze delegatie zal het gesprek aangaan met de vakbonden met als doel om een nieuwe cao te sluiten. We verwachten nu dat die gesprekken in oktober zullen starten. Volg onze nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Het minimumloon stijgt

Uiteraard is de hoogte van het (minimum)loon een belangrijk punt in de cao-gesprekken. In het afgelopen jaar is het wettelijk minimumloon (WML) al fors gestegen. Eerst per 1 januari dit jaar met ruim 10%, daarna per 1 juli met ruim 3%. Hierbij blijft het niet, want per 1 januari 2024 stijgt het WML verder. Op dat moment wordt het WML-uurloon voor iedereen hetzelfde, ongeacht het aantal werkuren per week. Dit betekent dat medewerkers die het minimumloon verdienen, vanaf 1 januari 2024 5,5% meer gaan verdienen. Daar komt nog de halfjaarlijkse indexatie bij.

Verandering in wetgeving

De arbeidswetgeving is de afgelopen jaren al een aantal keer gewijzigd om een beter evenwicht te creëren op de arbeidsmarkt. Karien van Gennip, (demissionair) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kondigde onlangs nieuwe aanpassingen aan.

De minister wil bijvoorbeeld de nulurencontracten afschaffen en deze vervangen voor een basiscontract. Wel blijft het mogelijk om nulurencontracten aan te gaan met scholieren en studenten die gemiddeld maximaal 16 uur per week werken. Ook verandert de ketenregeling. Je mag een medewerker na drie tijdelijke contracten pas na vijf jaar weer een tijdelijk contract aanbieden. Dat is nu zes maanden. Ook op dit punt gelden voor scholieren en studenten uitzonderingen. Verder gaat het om het implementeren van een nieuwe crisisregeling-WW en criteria voor het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers.

Al deze plannen moeten nog het formele wetgevingstraject in. We doen ons best hierbij de belangen van zoveel mogelijk horeca-werkgevers te bewaken. De veranderingen worden op zijn vroegst in 2025 of 2026 doorgevoerd. Dit hangt ook af van wat er met de verkiezingen gaat gebeuren. We zullen jullie van de voortgang van dit wetstraject op de hoogte houden.

Nieuwe pensioenwet

Ook op gebied van pensioen gaat er veel veranderen. Vanaf 1 juli 2023 traden er nieuwe pensioenregels in werking die ook het horecapensioen raken. Zo gaan medewerkers vanaf 18 jaar vanaf 1 januari 2024 al pensioen opbouwen, waar dit voorheen vanaf 21 jaar was. Niet iedere medewerker begrijpt dit of heeft er behoefte aan. Er blijft namelijk minder over op het loonstrookje. Dit vraagt dus om goede uitleg aan de jongeren.

Daarnaast maken sociale partners in de horeca afspraken over een nieuw pensioencontract dat bij de nieuwe pensioenwet past. In dit nieuwe pensioencontract krijgen werknemers een persoonlijk pensioenvermogen, maar tegelijkertijd zijn er nog steeds solidaire en collectieve elementen in de regeling. Risico’s worden nog steeds met elkaar gedeeld, wat leidt tot een stabiel, begrijpelijk en eerlijk pensioen.

Over de belangrijke uitgangspunten voor een nieuwe pensioenregeling zijn de werkgevers en vakbonden in de horeca en catering het eens. Dat moet vervolgens worden uitgewerkt in een nieuwe pensioenregeling waarbij er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de overgang van de oude naar de nieuwe pensioenregeling zorgvuldig plaats vindt. Dat moet allemaal zeer zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2025 in werking kan treden.

Meer weten of advies nodig?

Er speelt veel op het gebied van arbeidswetgeving en arbeidsvoorwaarden. KHN zet zich in om goede cao-afspraken te maken en wetgevingsplannen zodanig te beïnvloeden zodat dit werkbaar blijft voor horecaondernemers. Hierover zullen we regelmatig een update geven. Meer weten over de cao-onderhandelingen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Maar leden van KHN kunnen ook voor informatie en advies bij ons terecht via www.khn.nl of via KHN Advies: info@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens