Eerder lieten we al weten dat horecaondernemers ook in Q3 kunnen rekenen op coronasteun. Het steunpakket voor het derde kwartaal 2021 is op een aantal onderdelen verbeterd. Zo telt de TVL-subsidie vanaf oktober 2020 niet mee als omzet voor de NOW bij de afrekeningen NOW vanaf Q4 2020. Wij zetten de volledige inhoud van het steunpakket voor Q3 2021 voor je op een rij.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tegemoetkoming in de loonkosten (NOW4) loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het maximale vergoedingspercentage bedraagt 85% en er is een loonsomvrijstelling van 10% (gelijk aan NOW3). Het minimale omzetverlies blijft 20%, de forfaitaire opslag 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon.

De loonsom van februari 2021 zal dienen als referentiemaand voor de NOW 4.

Wat verder ongewijzigd blijft is de inspanningsverplichting om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. In het geval van bedrijfseconomisch ontslag, moet je als werkgever hierover contact opnemen met UWV. Doe je dit niet, dan wordt de subsidie met 5% gekort. Net als in de NOW 3 geldt een algemene inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-subsidie wordt uitgezonderd van het omzetbegrip voor de NOW-regeling. Dit gaat gelden met terugwerkende kracht (dus in de naberekening) voor de regeling NOW 3 (vanaf 1 oktober 2020 - 1 juli 2021) dus voor het 4e kwartaal 2020 en 1e en 2e kwartaal 2021.

Voor de NOW 4 (3e kwartaal 2021) kan er in de aanvraag reeds rekening mee worden gehouden dat de ontvangen TVL niet hoeft te worden meegenomen in de omzet voor de aanvraag NOW4.

De TVL wordt per 1 juli 2021 verlengd met één kwartaal (TVL3), zonder aanpassingen.

Het vergoedingspercentage blijft 100% en de omzetdervingsdrempel van 30% blijft gehandhaafd. Het maximumbedrag voor mkb-ondernemer is € 550.000 en voor grote bedrijven 1,2 miljoen (was € 600.000).

Referentieperiode omzet is naar keuze Q3 2020 of Q3 2019.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De TOZO wordt verlengd tot 1 oktober 2021 (TOZO 5).

Terugbetaling Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met 6 maanden uitgesteld tot 1 januari 2022 zonder rente. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen bedrijfskapitaal de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met anderhalf jaar verlengd, van 42 maanden naar 60 maanden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK wordt verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021, dus aanvragen zijn mogelijk tot en met september 2021.

Informatie van Rijksoverheid

Voor alle informatie over steun- en herstelpakketten verwijzen wij je naar de website van Rijksoverheid.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens