Nu we als horeca weer kunnen ondernemen en er zicht is op afschaffing van de beperkende maatregelen, kunnen we straks allemaal weer volop draaien, maar blijven de meeste bedrijven achter met een enorme schuldenlast. Ben je in staat om al je opgebouwde schulden in te lopen en af te lossen? Krijg inzicht in je financiële positie met overzichten van je omzetten en winstderving, de steunmaatregelen, kosten en schulden en inzicht in de invloed van omzet en prognose op TVL en NOW.

Gebruik hiervoor de rekentool van KHN Amsterdam. Je krijgt met deze rekentool inzicht in je financiële positie als gevolg van coronamaatregelen met overzichten van je omzetten, winstderving, de steunmaatregelen, kosten en schulden.

Om de tool zo goed mogelijk in te kunnen vullen hou je je administratie en cijfers bij de hand. Het is belangrijk om alle velden nauwkeurig in te vullen. Na het indienen van de gegevens (deze blijven strikt geheim) volgt een rapport met advies voor eventuele vervolgacties.