Donderdag 20 januari vond er wederom een coronadebat plaats in de Tweede Kamer, maar dit keer met het nieuwe kabinet. KHN heeft voorafgaand aan het debat de leden van de Tweede Kamer de nieuwe KHN routekaart en de petitie aangeboden, waarin het kabinet wordt opgeroepen de coronamaatregelen in de horeca zo snel mogelijk te versoepelen. Die petitie is inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend.

Tijdens het debat gaf de minister-president aan dat hij wel hoopvol is maar dat hij nu geen toezeggingen kan en wil doen. Eerst wil het kabinet alle feiten en cijfers en het OMT-advies afwachten en bespreken. Op dinsdag worden beslissingen genomen en vindt er zeer waarschijnlijk een nieuwe persconferentie plaats. De horeca en cultuur staan volgens het Kabinet, als er volgens hen versoepelingsruimte is, dan wel bovenaan de prioriteitenlijst. De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd uiterlijk in februari met brieven te komen met betrekking tot starters maar ook met een aparte brief met betrekking tot schrijnende gevallen.

Partijen in de Kamer komen op voor belangen horeca

Veel partijen in de Tweede Kamer vroegen bij hun inbreng in de Tweede Kamer aandacht voor de horeca en cultuur. De VVD en D66 vroegen het kabinet de horeca meer perspectief te bieden. Het CDA vroeg het kabinet om deze week al de horeca te laten weten of ze open mogen of niet. De PVV gaf aan dat de lockdown een vuistslag is in het gezicht van de ondernemers. En de SGP, DENK en Van Haga vroegen het kabinet bijvoorbeeld waarom in Nederland de horeca dicht is en in de landen om ons heen alles open is. Hoe kan dat? Ook de Fractie Den Haan vraagt om een onderbouwing van het gesloten zijn van de horeca en cultuur.

De minister-president reageerde op bovenstaande vragen door begrip te tonen voor de situatie waarin de ondernemers nu zitten. Tegelijkertijd gaf hij duidelijk aan dat er nu geen toezeggingen kunnen worden gedaan. De minister-president is hoopvol maar kan nu geen garanties geven. Vrijdag komt er een nieuw OMT advies, zondag is er een Catshuis overleg, maandag een gesprek met het Veiligheidsberaad en dinsdag 25 januari een nieuwe persconferentie.

Onderzoek TU Delft naar effectiviteit 1G, 2G

In het debat ging het vooral ook over het gedragsonderzoek van het RIVM, waaruit bleek dat het draagvlak bij de bevolking voor het kabinetsbeleid laag is, en het rapport van TU Delft dat uitwijst dat het effect van testen op het voorkomen van besmettingen veel groter is dan de invoering van 2G. De Kamer wilde weten of dit gevolgen heeft voor het Kabinetsbeleid. Er zou volgens een groot deel van de Kamer veel meer moeten worden ingezet op testen. De oppositie probeerde de regeringspartijen uitspraken te ontlokken over het afwijzen van 2G maar zij stelden dat we niet weten wat nieuwe virusvarianten ons brengen en dat het daarom goed is om ook deze optie in de gereedschapskist te hebben voor als het nodig is.

Minister Kuipers onthield zich van echte inhoudelijke beantwoording over 2G. Hij zei daarmee te wachten tot de schriftelijke ronde, die begin volgende week plaats zal vinden. Wel wilde hij enige duiding geven aan het rapport van de TU Delft door te benoemen dat het rapport laat zien dat de inzet van coronatoegangsbewijzen in verschillende vormen een dempend effect kan hebben. Tegelijkertijd toont het rapport dat het verschil tussen 2G en 3G in de fase waarin we nu verkeren zeer beperkt is. Verder wil de minister het aparte debat over 2G met de Kamer afwachten.

Korte en middellange strategie

Opnieuw kwam de roep vanuit de Kamer om meer duidelijkheid over de strategie. Tielen (VVD) stelde dat mensen “het steeds minder begrijpen” en vroeg het kabinet om aan te geven bij welke waardes welke stappen genomen zouden kunnen worden. Ook Westerverld (GL) vroeg om voorspelbaar beleid en het verleggen van de focus om nog meer testen. De minister president geeft aan dat het ministerie van VWS hier hard aan werkt, begin februari wordt een strategie voor de korte termijn verwacht en eind februari voor de middellange termijn (winter 2022/2023).

Starters en schrijnende gevallen

Minister Adriaansens (EZK) kwam met een kort en helder verhaal waaruit duidelijk blijkt dat zij ziet hoe zwaar ondernemers het hebben. Heel concreet gaf zij aan dat voor het eind van het kwartaal er een duidelijk plan moet liggen voor de steunpakketten waarbij ook nadrukkelijk naar de schuldenpositie van bedrijven moet worden gekeken. Ook vertelde zij dat er in februari een brief komt over de schrijnende gevallen waarbij het haar ambitie is dat er zoveel mogelijk ondernemers onder de regelingen moeten komen te vallen. KHN helpt hier aan mee door tezamen met VNO-NCW en MKB Nederland een (nieuwe) inventarisatie te maken van de schrijnende gevallen. Ook wil de minister begin februari komen met een brief voor starters. Allemaal cruciale onderwerpen waar KHN al maanden voor strijdt. De nieuwe minister gaf aan ook zoveel mogelijk samen te willen werken met sectoren om meer ruimte te creëren voor ondernemen (‘meer open onder voorwaarden’). Een uitnodiging waar KHN dankbaar gebruik van zal maken.

Relevante moties

De Groep Van Haga en de BoerBurgerBeweging hebben een motie ingediend die concreet oproept de maatregelen in de horeca en cultuur op te heffen. Deze motie heeft niet genoeg steun behaald bij de stemmingen in de Kamer en is verworpen. Een interessante motie is de motie waarbij CDA'er Van den Berg het kabinet wijst op de ontwikkeling van apparatuur die kan aantonen hoeveel besmettelijk virus aanwezig is. Blijkbaar loopt deze ontwikkelingen tegen financiële hobbels aan. In de motie wordt het kabinet opgeroepen te bekijken of die financiële hobbels kunnen worden weggenomen. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen en het kabinet zal onderzoeken hoe het verzoek zal worden uitgevoerd.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens