KHN dringt bij de Tweede Kamer al jaren aan op betere wet- en regelgeving over toeristische verhuur van woonruimte en dit lijkt zijn vruchten af te werpen! De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur woonruimte’ van minister Ollogren en deelt de zorgen van KHN. Er is brede steun voor het wetsvoorstel, maar ook voor extra verplichtingen voor platforms. KHN is blij met deze politieke steun om de illegale verhuur van woonruimte verder aan te pakken.

Gemeentelijk maatwerk

Het goede nieuws is dat gemeenten met het wetsvoorstel van Ollogren (Binnenlandse Zaken) meer instrumenten in handen krijgen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen. “De essentie van het voorstel is dat gemeenten meer inzicht krijgen in toeristische verhuur en lokaal kunnen ingrijpen met bijvoorbeeld een registratieverplichting, een nachtencriterium met meldplicht om het aanbod te doseren of een vergunningsplicht om het aanbod per wijk te reguleren”, aldus minister Ollongren. Tegelijkertijd legt de minister zo de meeste verantwoordelijkheid nog steeds bij gemeenten en de aanbieders op platformen. KHN vindt het dan ook jammer dat er geen specifieke landelijke verplichtingen komen.

Landelijk kader

Wel biedt het wetsvoorstel een landelijk kader voor gemeentelijke maatregelen. De VVD en SP gaan daarin zelfs nog verder dan de minister. Deze partijen stellen voor dat er een hogere boete komt voor mensen die de regels voor toeristische verhuur overtreden. De boete wordt dan maximaal 8700 euro, bijna twee keer zo hoog als de minister voorstelt.

Rol platforms

Het wetsvoorstel van minister Ollongren is een goed begin om de negatieve effecten van toeristische verhuur van woningen aan te pakken. In de wet is opgenomen dat aanbieders op bijvoorbeeld Airbnb verplicht worden om zich te registreren bij de gemeente. Maar KHN vindt dat platforms als Airbnb de dans nog te veel ontspringen. In het huidige wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid voor handhaving te veel bij gemeenten gelegd. Onder meer door het pleidooi van KHN is er nu ook brede steun in de Tweede Kamer om meer verplichtingen bij platforms te leggen. Zo willen de VVD en GroenLinks dat platforms geen advertenties meer mogen plaatsen van verhuurders zonder registratienummer. Zo kan makkelijker worden gecontroleerd wie er als verhuurder op Airbnb actief is en hoeveel overnachtingen jaarlijks op een adres plaatsvinden.

Afstemming in Europa

KHN wil dat platforms zo snel mogelijk verplicht worden om niet-geregisterde advertenties te verwijderen van hun website. Helaas is er een addertje onder het gras voor het snel invoeren van de voorgestelde verplichting: de Europese richtlijn Elektronische handel (E-commerce richtlijn). Minister Ollongren moet de voorgestelde verplichting eerst toetsen bij de Europese Commissie voordat deze in werking kan treden. Het onderdeel wordt wel meegenomen in de nieuwe wet, maar zal pas op een later moment gelden.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

De verwachting is dat de wet ‘toeristische verhuur woonruimte’ vanaf 1 januari 2021 gaat gelden. De extra verplichting voor platforms volgt later in het jaar (zomer 2021).

De Tweede Kamer stemt 22 september aanstaande over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen. Vervolgens moet de wet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.