Op 15 maart 2022 heeft minister Adriaansens van het ministerie van EZK een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin uitgebreid wordt ingegaan op de situaties van de zogenaamde ‘schrijnende gevallen’; ondernemers die de afgelopen twee jaar door omstandigheden buiten hun macht (deels) niet in aanmerking kwamen voor een compensatie in de vorm van TVL en/of NOW. Uit de brief wordt duidelijk dat het kabinet geen extra oplossingen wil creëren voor schrijnende gevallen.

Kamerbrief

KHN heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor die specifieke groep ondernemers die wel hard werden geraakt door de coronamaatregelen, maar toch niet in aanmerking kwamen voor compensatie. En mét succes, want de afgelopen jaren zijn er extra regelingen in het leven geroepen voor bijvoorbeeld een hogere opslag werkgeverslasten in de NOW, hogere vergoedingen TVL en aanpassingen op de sbi-codes en referteperioden en de eerste startersregeling. Op vrijdag 11 maart maakte het kabinet bekend dat er nog een startersregeling komt in de TVL voor ondernemers die zijn gestart in de periode tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021.

Geen extra oplossingen

In de kamerbrief van 15 maart 2022 wordt uitgebreid ingegaan op andere ‘schrijnende gevallen’. Uit deze brief blijkt duidelijk dat het kabinet geen extra generieke oplossingen wil creëren voor schrijnende gevallen. Dat is uiteraard enorm teleurstellend en een grote tegenvaller voor alle ondernemers die het betreft.

Beperkte mogelijkheden

Wel wordt in de brief beschreven in welke gevallen er toch nog mogelijkheden zijn (deels door recente gerechtelijke uitspraken, maar ook door beleidsregels vanuit het ministerie). In de voorbeelden die in de brief worden beschreven, gaat het dan vaak om meervoudige problematiek, bijvoorbeeld in relatie tot ernstige ziekte, overlijden of brand. Binnen de TVL is er inmiddels een Commissie voor Bijzondere Gevallen. En ook binnen de NOW kan er in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken van de kaders van de NOW-regeling. In het kort; er zijn misschien nog mogelijkheden voor schrijnende gevallen, maar die zijn zeer beperkt.

Vervolg

Op dit moment is het nog onduidelijk wat ondernemers, die zichzelf in de categorie ‘schrijnende gevallen’ scharen zoals in de Kamerbrief omschreven, moeten doen om alsnog voor TVL en/of NOW in aanmerking te komen. KHN gaat zo snel mogelijk met de RVO en het UWV in gesprek om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Zowel over extra mogelijkheden m.b.t compensatie als over de juiste loketten en meldpunten.

De verschillende rapportages, verslagen en Kamerbrieven over coronasteun en schrijnende gevallen komen nog aan de orde in de Tweede Kamer. De commissie EZK zal hiervoor een debat inplannen met de betrokken bewindspersonen. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer dit debat zal plaatsvinden. In de tussentijd blijven we deze problematiek op verschillende manieren en momenten aankaarten bij de politiek. Zo vindt er deze week een gesprek plaats met VVD-Kamerlid Hawre Rahimi, de nieuwe woordvoerder MKB, waarin ook ons Horeca Herstelplan ter sprake zal komen..

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens