De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt vanaf 28 april 2021 toezicht op coronamaatregelen door horecaondernemers op nadrukkelijk verzoek van het kabinet. Op woensdag 12 mei 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de NVWA en KHN waarin de NVWA meer uitleg gaf over haar werkwijze. Vanuit de berichtgeving van onder andere KHN en de vragen die de NVWA binnen kreeg, bleek er nog veel onduidelijkheid te bestaan. Hieronder een nadere uitleg over de werkwijze van de NVWA.

Werkwijze NVWA op naleving coronaregels bij horecaondernemers


Burgers zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor het zich houden aan de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Van horecaondernemers wordt verwacht dat zij er op toe zien dat gasten en het personeel zich houden aan de coronaregels op het buitenterras (en straks ook weer ‘binnen’ zodra dat weer is toegestaan). Publieke handhaving door gemeente/BOA/politie is echt het sluitstuk.

De NVWA heeft vanuit het kabinet het nadrukkelijke verzoek gekregen om tijdelijk toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen bij horecaondernemers. Op basis van de Wet publieke Gezondheid en de Tijdelijke wet Maatregelen Covid-19 zijn zij hiertoe bevoegd. Zie ook onze eerdere berichtgeving. De NVWA wordt ingezet voor het signaleren, melden en rapporteren van (mogelijke) overtredingen van de coronamaatregelen. Zij treedt zelf niet handhavend op.

Per dag gaan er 20 tot 24 NVWA inspecteurs op pad, in koppels van twee. Zij voeren een paar honderd controles uit per week.

De NVWA gebruikt het volgende stappenplan:

  • Allereerst neemt NVWA contact op met de gemeente. De gemeente kan aangeven of ze wel of geen behoefte heeft aan de controlerende corona taak van de NVWA. Wanneer de gemeente aangeeft geen behoefte te hebben, zal de NVWA niet langs komen.
  • Geeft een gemeente aan wel behoefte te hebben? Dan gaat de NVWA in de betreffende gemeente monitorende inspecties uitvoeren. Er zijn drie mogelijkheden:
  • Wanneer er een directe bedreiging voor de volksgezondheid wordt geconstateerd dan belt de NVWA ter plekke voor handhaving van de gemeente (BOA/politie). Dit is overigens tot op heden nog nauwelijks voorgekomen.
  • De controleurs zien een situatie die niet in lijn is met de regels, maar die niet een direct grote bedreiging voor de volksgezondheid is. In dit geval noteert de NVWA dat en koppelt dit terug aan VNG en de Unit Covid-19 van de Rijksoverheid. Dat de situatie niet in lijn is met de regels wordt ook met de bewuste ondernemer besproken. De gegevens zijn voor de gemeente opvraagbaar bij de VNG. De gegevens aan de Unit Covid-19 van de Rijksoverheid zijn op geaggregeerd niveau.
  • Alles verloopt volgens de regels. Het bezoek wordt wel geregistreerd maar er wordt verder geen actie ondernomen richting ondernemer en/of gemeente.

Over het algemeen ziet de NVWA dat horecaondernemers goed hun best doen en de coronaregels goed worden nageleefd.

Communicatie kan altijd beter

De komende tijd gaat de NVWA zich inzetten voor een betere communicatie via haar informatiekanalen over wat ze doet en waarom.

KHN heeft met de NVWA afgesproken dat we elkaar blijven informeren over wat we zien en horen. Mochten er in jouw ogen zaken echt niet goed gaan bij een NVWA-controle, kaart dat dan aan bij jouw gemeente maar ook bij de jouw regiomanager. Signalen over werkwijzen die niet in lijn liggen met de werkwijze die hierboven is beschreven, namen wij mee in onze gesprekken met de NVWA.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens