Op 18 mei vond er een gezamenlijke kennismaking plaats van het bedrijfsleven met de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip. Namens KHN was directeur Dirk Beljaarts hierbij aanwezig. Hoewel de minister het coalitieakkoord uitvoert, kan er vanuit het bedrijfsleven wel invloed uitgeoefend worden op de precieze invulling van de afspraken over het nieuwe arbeidsmarktbeleid.

Dirk Beljaarts vroeg aandacht voor de problematiek rondom het betalen van een transitievergoeding voor ondernemers die vanwege de opgelopen coronaschulden moesten stoppen met hun bedrijf om een faillissement te voorkomen. Het verplicht betalen van een transitievergoeding aan de medewerkers, terwijl daar geen geld voor is, leidt vaak alsnog tot een faillissement. De voorzitter van de Raad van Rechtspraak wees hier onlangs ook nog op. De minister gaf geen toezegging en verwees naar het laatste steundebat.

Coalitieakkoord

Het eindrapport van de Commissie Borstlap en het SER MLT-advies vormen de leidraad voor het arbeidsmarktbeleid van het nieuwe kabinet. Dat houdt in dat er meer regels komen om flexibele contracten minder flexibel en meer voorspelbaar te maken. Ook wordt er een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt. Zo kunnen werknemers voor (tijdelijk) minder gewerkte uren een WW-uitkering ontvangen.

  • Dit zijn de voornemens van het kabinet: Het invoeren van een ‘basiscontract’, waarin het maximale aantal op te roepen uren wordt bepaald en vast over tenminste een kwartaal met een gelijk maandloon wordt uitbetaald.
  • Het basiscontract moet werknemers zekerheid geven op uren en inkomen over tenminste een kwartaal.
  • Er komt alleen een uitzondering bij oproepen voor scholieren en studenten. Vakbonden willen daarvoor een maximum op gemiddeld maximaal 12 uren per week.
  • Geen onderbrekingstermijn tussen contracten: alle contracten binnen drie jaar leiden automatisch tot een contract voor onbepaalde tijd. Er komt een uitzondering voor echt seizoenwerk.

Er komt een vergunningsplicht voor uitzendbureaus

Wat vindt KHN?

  1. Voor de horeca is een basiscontract met pieken en dalen over de verschillende seizoensinvloeden heen lastig te hanteren. De uitwerking is er nog niet.
  2. Het mag geen automatische opmaat zijn naar meer contracturen als die er gewoon niet zijn.
  3. De horecawerkgever heeft ook bij oproep uitzonderingen nodig en dat gaat verder dan alleen voor scholieren en studenten, via de wet en niet via de cao.

Overige wensen vanuit KHN

Belasting en arbeid

Introduceer een laag vlak-tarief op inkomsten uit arbeid. Dat is dan de voorheffing die een werkgever moet inhouden en afdragen. Een of meer heffingskortingen volgen via een automatische teruggaaf door de belastingdienst aan de werknemer, zonder tussenkomst van een werkgever. Zo zorg je ervoor dat werken ook daadwerkelijk en direct loont. Het is ook nog eens een instrument voor eventuele andere inkomenssteun.

Deeltijd-WW

KHN is voorstander van een algemene deeltijd-WW bij calamiteiten, zoals brand, langer onwerkbaar weer of bij grote economische of andere calamiteiten (zoals bij nieuwe strenge coronamaatregelen). Bij die calamiteiten zou dan geen volledige loondoorbetalingsplicht moeten komen en geen volledige afdracht van sociale verzekeringpremies. De verdeling zou volgens ons moeten zijn 50% doorbetalen via overheidssteun, 25% eigen risico werkgever en de overige 25% is eigen risico voor de werknemer.

Bij ziekte

Er moet nadruk komen op van werk naar werk na het eerste ziektejaar. Het is nog onduidelijk hoe dat vorm krijgt voor de kleinere werkgever. Dat moet in overleg worden opgehelderd.

Uitwerking van de plannen

De uitwerking van de plannen van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt op hoofdlijnen voor of in de zomer. We houden je uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens