Op donderdag 12 mei vond in de Tweede Kamer een debat plaats over het coronasteunpakket. De economie trekt aan, maar veel horecaondernemers kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit al weken voor gerichte oplossingen en schuldhulpverlening om ondernemers weer financieel weerbaar te maken na corona. Én met succes! Bijna alle partijen in de Tweede Kamer volgden de inzet van KHN en kwamen op voor ondernemers met schulden en schrijnende gevallen en vroegen het kabinet met een oplossing te komen.

Analyse en oplossing belastingschuld en schrijnende gevallen

De Tweede Kamer ging het gesprek aan over het coronasteunpakket met de ministers Adriaansens (EZK), Van Gennep (SZW) en Kaag (Financiën) en de staatssecretaris van financiën, de heer van Rij. Voor ondernemers zelf en de Nederlandse economie is het belangrijk dat in de kern gezonde ondernemingen met schulden als gevolg van de coronacrisis waar het kan zo goed mogelijk ondersteund worden. Daarom heeft de Kamer het kabinet gevraagd om met een analyse van én oplossing voor de belastingschuld en schrijnende gevallen te komen en mogelijkheden te verkennen die bij kunnen dragen aan de ondersteuning van ondernemers met coronaschulden. Het kabinet heeft toegezegd uiterlijk 30 juni 2022 met een analyse en waar mogelijk met oplossingen te komen.

Oplossing schuldenberg ondernemers

De schuldenberg van de ondernemers wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door een belastingschuld die per 1 oktober moet worden terugbetaald. Alle partijen komen tijdens het debat op voor de belangen van deze ruim 17.000 horecabedrijven* met belastingschuld en vragen het kabinet met een oplossing te komen. VVD, PVV, SGP en Van Haga vragen het kabinet om verlenging van de terugbetalingstermijn van de belastingschuld van vijf naar tien jaar. Het CDA vraagt een handelingskader voor de belastingdienst te ontwikkelen zodat zij maatwerk kan toepassen. Daarnaast vragen verschillende partijen om een hardheidsclausule.

De belastingdienst kan geen aanslagen terugnemen. Wel kan worden gekeken naar de regels rond de invordering van het bedrag van de aanslag na het bijzondere corona-uitstel van betalen. De minister en staatssecretaris willen daarom kijken naar mogelijkheden voor het langer uitsmeren of maatwerk. Ook wil zij kijken naar de belasting op de fiscale oudedagsreserve. Als die reserve is opgenomen om coronaschuld af te betalen, dan moet je hier alsnog belasting over betalen. Daarnaast zullen ze kijken naar gedragseffecten bij levensvatbare ondernemingen waar geen maatwerk nodig is. Die analyse volgt uiterlijk 30 juni 2022, waarna de Kamer verder kan debatteren.

Schrijnende gevallen

Ook de schrijnende gevallen en startersproblematiek rondom de NOW en TVL krijgen volop aandacht tijdens het debat. Lang was maatwerk niet mogelijk, maar partijen vragen het kabinet alsnog te kijken naar bedrijven die eerder buiten de boot zijn gevallen en deze waar mogelijk te compenseren. Ook is er aandacht voor de cap (aftoppen van de maximale subsidie) van de TVL bij ketenbedrijven. EZK heeft toegezegd ook de gerechtelijke uitspraken te betrekken bij de uitwerking.

Schuldhulpverlening

De Kamer vraagt aandacht voor schuldhulpverlening. Het jaarbudget dat gemeenten hiervoor hebben gekregen is volgens meerdere partijen niet genoeg. Zij pleiten voor een meerjarenbudget. Daarnaast moeten ondernemers op een laagdrempelige manier om hulp kunnen vragen bij de gemeente. Het kabinet zal onderzoeken of er voldoende kennis en kunde aanwezig is bij gemeenten om ondernemers gericht te helpen.

Scenario's lange termijnvisie coronasteun

Het kabinet heeft voor de lange termijn verschillende scenario’s geschetst met betrekking tot de ontwikkeling van het coronavirus. Het uitgangspunt is dat de samenleving open is. Alleen in het zwaarste scenario van volledige en langdurige sluiting wordt gerichte en bij voorkeur sectorale steun overwogen. Een deel van de Kamer geeft aan dat een verplichte sluiting niet onder ondernemersrisico valt en door de overheid moet worden gecompenseerd. De VVD verzoekt het kabinet daarom om terug te gaan naar de Haagse tekentafel en te denken vanuit ondernemerschap. De minister geeft aan dat er overleg is met sectoren en dat er in september 2022 meer duidelijkheid komt.

KHN lobby richting Tweede Kamer

Voorafgaand aan het debat heeft KHN met verschillende Kamerleden gesproken, waaronder de Jong van D’66, Graus van de PVV, Amhaouch van het CDA en Aartsen van de VVD. KHN heeft in deze gesprekken gepleit voor gerichte oplossingen en schuldhulpverlening om ondernemers weer financieel weerbaar te maken na corona. Denk hierbij aan o.a. schuldsanering, een investering-/transitiefonds en een stoppersregeling voor ondernemers die door de coronamaatregelen en opgelopen schulden gedwongen worden te stoppen.

Lees ook:

Toerisme en coronaherstel op agenda Tweede Kamer
Werk samen met ondernemers toe naar duurzaam herstel van de horeca

*Bron: CBS en Belastingdienst

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens