Op dinsdag 16 november stuurde het kabinet een brief over extra steunmaatregelen in het vierde kwartaal. KHN is zeer teleurgesteld over de nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen.

KHN had en heeft heldere ideeën waar fatsoenlijke en eerlijke compensatie aan moet voldoen en heeft dat ook gedeeld met alle 19 fracties in de Tweede Kamer. Voor KHN is het uitgangsprincipe voor compensatie heel helder en eenvoudig: als de overheid er voor kiest om vanwege de pandemiebestrijding met strengere maatregelen te komen, dan moet de overheid ook 100% van de schade compenseren en niet slechts een beetje. Omdat demissionair minister-president Rutte aankondigde dat er ruimhartig zou worden gecompenseerd keken we uit naar de brief van het kabinet over steun.

Subsidiepercentage van slechts 85%

Des te groter was de teleurstelling toen de brief kwam. Want voor de horeca, een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de meeste recente maatregelen, komt de extra steun neer op een TVL met een omzetverliesdrempel van minimaal 30% en een vast subsidiepercentage van slechts 85%.

De aangepaste TVL is te karig

De omzetdrempel is met 30% te hoog, want we zitten inmiddels al halverwege het kwartaal. Het is ook onduidelijk waarom de compensatie zich beperkt tot 85%. Waarom niet gewoon 100%?
En er gebeurt niets met de maximum grens van 1,8 miljoen waar steeds meer grote bedrijven en groepen van bedrijven tegenaan lopen. En waarom is er geen echte oplossing voor starters?

Voorlopig geen nieuwe NOW

Het kabinet wil niet aan een nieuwe NOW. Het is volgens het kabinet te generiek en grofmazig en geeft de verkeerde prikkel nu er op veel plekken mensen tekort komen. Er wordt erkend dat de laatste coronamaatregelen met name de horeca en evenementensector treffen maar een sectorspecifieke NOW kan niet volgens het kabinet. En het kabinet komt met een aantal uitvoeringstechnische argumenten waarom een nieuwe NOW lastig is. Het enige wat er in de brief overblijft is een toezegging dat het kabinet de vinger aan de pols zal houden. Er worden voorbereidingen getroffen voor een mogelijke herstart van de NOW als de huidige maatregelen na 4 december 2021 worden verlengd.

Voorstel is onaanvaardbaar

Voor KHN is dit onaanvaardbaar en valt het ook niet uit te leggen aan de horeca. Horecaondernemers durfden het in de zomer eindelijk weer aan om mensen aan te gaan trekken en zien zich in korte tijd voor de tweede keer geconfronteerd met maatregelen die de exploitatiemogelijkheden enorm beperken. De loonkosten lopen alleen wel gewoon door en dat kan niet worden afgedaan met uitvoeringstechnische argumenten. Als je maatregelen neemt waarvan wordt erkend dat het aantoonbaar specifieke sectoren treft, dan moet er ook de wil en de bereidheid zijn om die specifieke sectoren volledig te compenseren.

Waarom wordt er niet verdere gekeken dan Q4?

KHN mist bovendien in de brief een visie die verder gaat dan Q4 van 2021. Het wordt steeds aannemelijker dat er maatregelen zullen gaan doorlopen tot in 2022. En zelfs wanneer dat meevalt zal het herstel van het internationale reisverkeer en ook het herstel van de zakelijke markt (beurzen, congressen, vergaderingen) nog jaren duren. De financiële problemen in de horeca worden alleen maar groter en niet kleiner. De noodzaak om echt iets te gaan doen aan schuldsanering wordt daarmee ook groter en groter. Daar wordt tot op heden alleen niets mee gedaan.

Compensatie is volstrekt onvoldoende

KHN kan met de brief van het kabinet dan ook geen genoegen nemen. De extra compensatie is teleurstellend en volstrekt onvoldoende. KHN zal dit duidelijk kenbaar maken. Om te beginnen tijdens het gesprek met de demissionair ministers Grapperhaus en Blok op woensdag 17 november. Maar ook aan de fracties in de Tweede Kamer die volgende week debatteren over de compensatiebrief van het kabinet.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens