De eerste belangrijke stap is gezet: veel horecazaken zijn vanaf woensdag 26 januari weer geopend tot 22 uur. Het is goed om te zien dat het kabinet ondanks het OMT-advies van 17 uur sluiting er toch voor heeft gekozen om de KHN-routekaart tijd van 22 uur te kiezen. Daar heeft KHN dan ook heel actief op ingezet. Wat zijn nu de vervolgstappen? We nemen je mee in een korte lobby-update.

Op 26 januari was weer een coronadebat in de Tweede Kamer. We hebben deze keer onze inbreng kort gehouden en de Tweede Kamer bedankt voor de druk op het kabinet om sneller en meer te versoepelen.

Bied perspectief voor clubs en nightlifebedrijven

Daarnaast hebben we nadrukkelijk mee gegeven dat het belangrijk is dat er voor het eerstkomende weegmoment ook perspectief komt voor die sectoren die het met de versoepelingen nog steeds erg zwaar hebben. Bijvoorbeeld de clubs & nightlifebedrijven, de bedrijven die afhankelijk zijn van internationaal toerisme (bijvoorbeeld veel hotels in en om Amsterdam) en de zakelijke markt.

In het Kamerdebat werd vooral gesproken over coronatoegangsbewijzen. De Kamer riep het kabinet op om meer perspectief te bieden aan ondernemers over wat zij kunnen verwachten bij het volgende weegmoment over drie weken. Ook de financiële steun waar versoepelingen nog geen soelaas bieden kwam aan bod. Lees hier het volledige verslag van dat debat.

Naar aanleiding van vragen van onder andere de PvdA gaf minister Kuipers van VWS aan in gesprek te gaan met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zijn met een 1G-beleid. KHN is gecontacteerd over die uitnodiging en die is aanstaande.

Nachtbelang en KHN over 1G

Natuurlijk gaat KHN samen met Nachtbelang (samenwerking van club- en discothekeneigenaren die in de coronatijd is ontstaan) het gesprek aan met de minister van VWS. Het is een goede gelegenheid om de minister te laten zien wat er speelt en belangrijk is in een subsector van de horeca die al bijna twee jaar (op een paar weken na) volledig dicht is. Afgelopen donderdag hebben KHN en Nachtbelang dit statement over de 1G-suggestie van de minister naar buiten gebracht:

Ondanks dat de horeca nu geopend is, ontbreekt er een plan voor de nachthoreca. De toenemende aantallen en massaliteit van illegale feesten draagt niet bij aan veiligheid en het welzijn van onze jongeren. Geef ons mogelijkheden om ook open te gaan en zo snel mogelijk. We kunnen dat veilig en zorgvuldig doen door stap 2 van de routekaart van KHN nu spoedig mogelijk in te laten gaan. Er is wat ons betreft geen argument meer om clubs en nachtzaken nog langer gesloten te houden. Wat we vinden van 1, 2 of 3G doet er niet toe, dat is een politieke keuze en niet aan ons. We geloven echter niet dat 1G een oplossing zal zijn. De illegaliteit van feesten is moeilijk te voorkomen en zal daarmee naar onze mening alleen maar toenemen. Tevens is er geen vertrouwen dat we dit op logistiek en qua capaciteit op orde kunnen krijgen. We verwachten/eisen dat er eindelijk slimme keuzes worden gemaakt waarbij de veiligheid en risico's in bredere zin wordt beoordeeld en het welzijn van jongeren meer aandacht krijgt.

Motie intrekken 2G wetsvoorstel. Debat over geldigheidsduur coronatoegangsbewijs

Kamerlid Omtzigt heeft een motie ingediend samen met de SGP met daarin de oproep aan het kabinet om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. Coalitiepartij ChristenUnie lijkt die motie te gaan steunen. Naar aanleiding van de groeiende discussie heeft het kabinet zelf besloten om het wetsvoorstel 2G-beleid voorlopig in de ijskast te zetten. Een deel van de Tweede Kamer vindt een uitstel niet genoeg en wil het kabinet er met de motie toe bewegen het wetsvoorstel toch volledig in te trekken. Er wordt volgende week dinsdag hoofdelijk gestemd over deze motie.

De horeca wil als huiskamer van de samenleving gastvrij zijn voor iedereen en wil het liefst iedereen verwelkomen, zonder beperkingen.

KHN vindt de discussie over 1G, 2G en 3G een politieke discussie. De politiek moet die afwegingen en keuzes maken en kan die beslissing niet bij ondernemers neerleggen. Er is enorme politieke verdeeldheid op dit onderwerp. De horeca wil als huiskamer van de samenleving gastvrij zijn voor iedereen en wil het liefst iedereen verwelkomen, zonder beperkingen. KHN voelt meer voor de koers welke landen als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken varen, het afschaffen van alle beperkende maatregelen. KHN heeft in de afgelopen week ervaren dat het draagvlak ervoor ook afgenomen lijkt bij gasten.

Geldigheidsduur CTB en vaccinatiebewijs

Ook is er een apart debat gevraagd door Kamerleden Omtzigt en Agema (PVV) over de geldigheidsduur van het Coronatoegangsbewijs. Er komen nieuwe regels over de geldigheidsduur van vaccinatiebewijs (270 dagen) en herstelbewijs (180 dagen). Die regels moeten gaan gelden met ingang van 4 februari maar zouden wel eens kunnen betekenen dat vanaf februari de QR-code van 500.000 personen niet meer geldig is. Dit gisterenavond aangevraagde debat is samengevoegd met een debat dat 1 februari ’s avonds plaats vindt over de verlenging van de ‘Tijdelijk wet maatregelen corona’. Over de uitkomst van dit debat houden we je uiteraard op de hoogte.

KHN wil structurele financiële oplossingen

Het volgende weegmoment is op 15 februari. Het aantal besmettingen stijgt hard en het aantal ziekenhuisopnames neemt wat toe, maar niet schrikbarend. Een effect op de IC-opnames lijkt het vooralsnog allemaal niet te hebben. Als dit zo blijft de komende weken (of maar een beetje stijgt) dan kan het naar mening van KHN niet anders dan dat het kabinet haast maakt met versoepelen net als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. KHN blijft de cijfers nauwgezet volgen en blijft pleiten voor verdere versoepelingen.

Het kabinet is bezig met een middellange termijnvisie en minister Adriaansens heeft in haar eerste Kamerdebat duidelijk aangegeven dat daarbij ook de enorme schuldenproblematiek van ondernemers mee genomen moet worden. KHN pleit naast goede ad hoc steunmaatregelen zoals NOW en TVL al sinds september vorig jaar voor structurele financiële oplossingen:

  • Schuldsanering: er moet iets gebeuren met de enorme schuldenberg. Linksom of rechtsom hoort daar een deel schuldsanering (ook door de overheid) bij.
  • Investerings/transitiefonds: stel een fonds in dat ondernemers in staat stelt om weer te starten/te investeren na 2 jaar corona-ellende.
  • Stoppersregeling: om ondernemers met in de kern gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen noodgedwongen moeten stoppen in staat te stellen zonder schulden te stoppen.

Financiële molensteen

Corona en coronamaatregelen zijn geen normaal bedrijfsrisico. Zeker niet als dit al bijna twee jaar duurt. De overheid zal dan ook met structurele oplossingen moeten komen om de voor de crisis gezonde bedrijven een reële overlevingskans en een toekomst te bieden zonder een financiële molensteen die nog tientallen jaren om de nek van ondernemers blijft hangen.

De komende weken gaan wij hierover met het ministerie en de minister in gesprek.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens