Het kabinet is bezig met een plan voor de korte en middellange termijn, wat ze medio mei willen presenteren. Wat KHN betreft is zo’n plan cruciaal voor het financieel overleven. Maar ook om op te starten als er weer wat ruimte is. KHN heeft concrete ideeën voor wat er in een coronaherstelplan MOET staan.

De 3 belangrijkste onderdelen van het KHN-coronaherstelplan:

1. Schuldenfonds

Vrijwel alle ondernemers zullen moeten opstarten met een enorme schuldenberg bij de Belastingdienst, verhuurders en leveranciers. Een deel van die schuldenberg zal linksom of rechtsom moeten worden kwijtgescholden om herstel mogelijk te maken. De overheid, Belastingdienst, Rvo en met name het UWV, zullen een duit in het zakje moeten doen. Maar ook andere schuldeisers. Er moet een voorziening komen - een nationaal schuldenfonds - die ondernemers ondersteunt om tot een af te dwingen coronaschulden-akkoord te komen met de overheid en particuliere schuldeisers om specifiek coronaschulden op te vangen en af te wikkelen. Dit schuldenfonds moet dan de afwikkeling in ruime termijnen (10-20 jaren) tegen zachte condities en met overheidsgarantie afwikkelen.

2. Investeringsfonds

De reserves zijn op. Veel privégeld zit inmiddels in de zaak. Bij gebrek aan eigen middelen om nog te investeren, is een herstel- en investeringsfonds nodig om de overgang naar aangepaste en duurzame verdienmodellen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van extra subsidies om het bedrijf aan te passen. Maar bijvoorbeeld ook om, onder ruime voorwaarden, een 100% gegarandeerd noodkrediet-MKB beschikbaar te stellen tot € 100.000 per rechtspersoon. Een deel van het landelijke investeringsfonds moet beschikbaar komen via een gemeentelijk loket of regionaal RVO- of KvK-loket, zodat lokale ondernemers meer op maat worden bijgestaan met adviesgesprekken en begeleiding.

3. Lastenverlichting

Fiscale regelingen moeten ondernemers helpen. Bijvoorbeeld: het handhaven van de verlaagde MKB-winstbelasting en het verlengen van gerichte fiscale steunmaatregelen. Maar ook werkgeverslasten moeten worden verlaagd. Onder andere door een aantal bepalingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op zijn minst tijdelijk buiten werking te stellen. De hoge WW-premie voor tijdelijke en oproepkrachten is bijvoorbeeld een onnodig kostenverhogende factor.

KHN heeft natuurlijk meer concrete ideeën. Om te beginnen hebben we die gedeeld met de informateur. Maar natuurlijk delen we die ook met de bewindspersonen van EZK, SZW en Financiën, de Tweede Kamer en alle andere belangrijke partijen die onze standpunten kunnen helpen ondersteunen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens