Op 12 december 2019 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over leefstijlpreventie en sprak over over lachgas, Nutriscore, de e-sigaret en de suikertaks. KHN was uiteraard aanwezig bij het debat. Een update…

De algemene conclusie is dat de staatssecretaris vasthoudt aan de acties uit het Nationaal Preventie Akkoord en nu geen verdere stappen wil nemen. Wel onderzoekt hij de mogelijkheden van een suikertaks en prijsacties op suikerrijke dranken. KHN is tegen dergelijke discriminerende maatregelen voor voedingsmiddelen. In principe passen alle voedingsmiddelen in een gezonde leefstijl als men maar met mate en gevarieerd eet en drinkt en voldoende beweegt. Een suikertaks betekent dat de prijs van bijvoorbeeld suikerhoudende frisdranken omhoog gaat. Dit gaat de consument in zijn portemonnee voelen. Een slecht idee dus.

Lachgas in Opiumwet

CDA en CU waren op zoek naar een meerderheid in de Tweede Kamer voor een opname van lachgas in de Opiumwet. Er is op dit moment geen meerderheid.

KHN: De horeca doet al heel veel om de gezondheid te bevorderen

Voorafgaand aan het debat stuurde KHN een brief aan relevante woordvoerders om de inzet van de horeca kenbaar te maken. De focus lag hierbij op de voortgang die wordt geboekt op de acties uit het Nationaal Preventieakkoord over alcohol: de e-learning alcohol schenken en de pilots NIX18. Ook wil KHN dat het verbod op rookruimten zo snel mogelijk voor álle rookruimten geldt en niet alleen voor de horeca. Deze brief heeft ervoor gezorgd dat er tijdens het Algemeen Overleg geen discussie heeft plaatsgevonden over de naleving van de leeftijdgrens alcohol.

Rookruimten openbare gebouwen per 2021 dicht

Voorafgaand aan het debat heeft de staatssecretaris al kenbaar gemaakt de rookruimten bij openbare gebouwen vervroegd per 2021 te sluiten en bij bedrijven per 2022. Dit is een stap in de goede richting maar voor KHN nog niet snel genoeg. KHN pleit voor sluiting van alle rookruimten per 1 juli 2020.

Uitkomsten debat

De volgende relevante punten kwamen aan bod:

 • Roken
  Er was veel aandacht voor de e-sigaret. De staatssecretaris is daar duidelijk in, ook de e-sigaret is schadelijk. De e-sigaret zal ook onder het rookverbod vallen.
 • Alcohol
  Sophie Hermans (VVD) refereerde tijdens haar betoog aan haar werkbezoek aan de Amsterdamse horeca. Wat ze daaruit heeft meegenomen is dat verantwoord alcohol schenken vraagt om lokaal maatwerk waarbij ondernemers en gemeenten samenwerken. De PVV vroeg de staatssecretaris blurring met alcohol verder toe te staan na de geslaagde pilot in gemeenten. De staatssecretaris blijft geen voorstander van blurring omdat dit leidt tot extra verkooppunten van alcohol.
 • Overgewicht
  Verschillende partijen (CU, D66, SP, PvdA, GroenLinks) vinden dat de aanpak van het verbeteren van de productsamenstelling op zout, verzadigd vet en suiker binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling te weinig ambitieus is en te langzaam gaat. De staatssecretaris geeft aan dat het systeem eind 2020 wordt omgegooid. Niet langer de levensmiddelenindustrie en retail bepalen de criteria en snelheid maar het ministerie van VWS zal hier de regie gaan nemen. KHN ziet het onderwerp prijsmaatregelen in elk devat weer terugkomen. Op aandringen van de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris het volgende toe:
  - Een onderzoek naar de effectiviteit van een verbod op prijsacties voor suikerrijke dranken door het RIVM. Gereed eind 2020.
  - Er wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van een suikertaks waarbij de ervaringen uit het buitenland belangrijk zijn. Gereed waarschijnlijk voorjaar 2020.
 • Nieuw voedselkeuzelogo
  Nutriscore is het nieuwe voedselkeuzelogo waar het ministerie van VWS voor heeft gekozen. Dit logo komt op levensmiddelen in de supermarkt en groothandel en kan consumenten, maar ook u als horecaondernemer, helpen een gezondere keuze te maken. Een groep van internationale onafhankelijke wetenschappers gaat de criteria van Nutriscore nog wel naast de Schijf van Vijf leggen. Dit vergt nog de nodige tijd waardoor Nutriscore pas medio 2021 zichtbaar zal worden op verpakkingen. Het is een vrijwillig logo. Verschillende partijen vragen om een verplichting maar de staatssecretaris ziet hier op dit moment niets in.
 • Lachgas
  CDA en CU waren op zoek naar een meerderheid in de Tweede Kamer voor een opname van lachgas in de Opiumwet. Deze meerderheid is er op dit moment niet. Wel sprak de Tweede Kamer zich uit over een apart debat over dit onderwerp. De PVV vroeg om een specifiek verbod op de verkoop van lachgas in de horeca en voor jongeren. De VVD wil juist eerst duidelijk hebben welke gevolgen een verbod heeft op de MKB-ondernemers die dagelijks met lachgas werken.

KHN: Acties en maatregelen moeten werkbaar zijn voor horecaondernemers

KHN blijft zich inzetten voor die acties waaraan wij ons hebben gecommitteerd in het Nationaal Preventie akkoord en het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Vooropgesteld: deze acties/maatregelen moeten werkbaar zijn voor horecaondernemers.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens